Felvételi tájékoztató a humán teológiai osztályba - 2016

A Marosvásárhelyi Református Kollégiumba történő felvétel a Nemzeti Oktatásügyi Minisztérium előírásai alapján történik. Iskolánkba a diákok felekezetre való tekintet nélkül jelentkezhetnek. Sikeres felvételi vizsga illetve repartició esetén az iskolába való beiratkozás az intézmény belső rendszabályzatának az elfogadása után történik. 

Követelmények:
- legalább kilences magaviseleti jegy az V-VIII. osztályok idején;
- a jelöltek számára kötelező az iskolában megszervezett bibliaismereti- és énekvizsga. A bibliai történeteket az előírt igehelyek szerint kell tudni, magyarázat nélkül. Az énekelni nem tudók számára elegendő a szöveg ismerete, az énekelni tudók viszont előnyt élveznek. 

Szükséges iratok: 
- születési bizonyítvány fénymásolata;
- személyi igazolvány fénymásolata;
- szülők személyi igazolványának fénymásolata;
- lelkészi ajánlólevél;
- az általános iskola által kiállított iratok,
- osztályfőnöki jellemzés (zárt borítékban);
- az V-VIII. osztályos ellenőrző könyv első lapjának és a félévi lezárásokat tartalmazó lapjainak fénymásolata;

-orvosi igazolás.

 

A felvételi vizsgára az iskola helyszínén felkészítőket tartunk május 14-én és 21-én de. 10 órai kezdettel.

A felvételire való beiratkozás az iskola székhelyén, a Bolyai utca 3. szám alatt történik, május 23-24-én, 9-14 óra között. 

A felvételi vizsga időpontja: 2016. május 28, de. 9 órai kezdettel.

Sok sikert kívánunk a felvételizőknek!

Felvételi 2016

A Marosvásárhelyi Református Kollégiumba történő felvétel a Nemzeti Oktatásügyi Minisztérium előírásai alapján történik. Iskolánkba a diákok felekezetre való tekintet nélkül jelentkezhetnek. Sikeres felvételi vizsga illetve repartició esetén az iskolába való beiratkozás az intézmény belső rendszabályzatának az elfogadása után történik. 

A 2016-2017-es iskolai évben két külön profilú líceumi 9. osztályt indítunk: 

1. HUMÁN-TEOLÓGIAI OSZTÁLY

Követelmények:
- legalább kilences magaviseleti jegy az V-VIII. osztályok idején;
- a jelöltek számára kötelező az iskolában megszervezett bibliaismereti- és énekvizsga. A bibliai történeteket az előírt igehelyek szerint kell tudni, magyarázat nélkül. Az énekelni nem tudók számára elegendő a szöveg ismerete, az énekelni tudók viszont előnyt élveznek. 

Szükséges iratok: 
- születési bizonyítvány fénymásolata;
- személyi igazolvány fénymásolata;
- szülők személyi igazolványának fénymásolata;
- lelkészi ajánlólevél;
- az általános iskola által kiállított iratok,
- osztályfőnöki jellemzés (zárt borítékban);
- az V-VIII. osztályos ellenőrző könyv első lapjának és a félévi lezárásokat tartalmazó lapjainak fénymásolata .

A felvételire való beiratkozás az iskola székhelyén, a Bolyai utca 3. szám alatt történik, május 23-24-én, 9-14 óra között. 
A felvételi vizsgára az iskola helyszínén felkészítőket tartunk május 14-én és 21-én de. 10 órai kezdettel.
A felvételi vizsga időpontja május 25-28-a között lesz megszervezve. Pontos információt majd a továbbiakban.

FONTOS: A humán teológiai osztályba bejutottak a "nagy" számítógépes elosztáson már nem vesznek részt, ők az iskolánkba történő beiratkozás után már az intézmény diákjainak számítanak.  

BIBLIAISMERETI TÉTELEK :
1. Teremtés 1Mózes 1,1 – 2,3
2. Ember teremtése 1Mózes 2,4 -24
3. Bűneset 1Mózes 3. rész
4. Kain és Ábel 1Mózes 4, 1-16
5. Az özönvíz kezdete 1Mózes 6, 9 – 22 és 7, 11 –24
6. Az özönvíz vége 1Mózes 8. rész
7. Ábrahám hite 1Móz 22, 1-19
8. Mózes. 2Mózes 2. rész
9. Sámuel elhívása. 1Sám 3, 1-21
10. Dávid felkenése 1Sám 16. rész
11. Jézus Krisztus születése Lukács 2, 1-20
12. Jézus megkísértése Máté 4,1-11
13. Jézus csodái /5000 ember + tengeren járás/ Máté 14, 13-33
14. Példázat a tíz szűzről Máté 25, 1-13
15. Az irgalmas samaritánus Lukács 10, 25-37
16. Jézus elfogatása Máté 26, 47-75
17. Jézus halála Máté 27, 45-66
18. Jézus feltámadása Lukács 24, 1-12
19. A Szentlélek kitöltetése Csel. 2, 1-21
20. Saul megtérése Csel. 9, 1-22

ÉNEKEK :
Az új református énekeskönyv szerint az első versszakok éneklése szükséges

25. Szívemet hozzád emelem
42. Mint a szép híves patakra
65. A Sionnak hegyén 
80. Hallgass meg Izrael pásztora
90. Tebenned bíztunk
105. Adjatok hálát az Istennek
146. Áldjad én lelkem az Urat
157. Nem vagyunk mi magunkéi 
175. Uram bocsásd már el
191. Az Istennek szent angyala
204. Szívünk vígsággal
251. Jövel Szentlélek
238. Örvendezzetek egek
437. Csendes éj, szentséges éj
439. Kicsiny Betlehemben
458. Az Úr csodásan működik
462. Itt van szívem
468. Kövesd a Jézust
483. Fönn a csillagok felett
451. Te vagy napvilágom

2. TÁRSADALOMTUDOMÁNY-ANGOL INTENZÍV OSZTÁLY

Az ebbe az osztálytípusba jelentkezők felvételi vizsga nélkül, a számítógépes elosztás révén kerülnek iskolánkba, számukra is kötelező a Református Kollégium belső rendszabályának a tudomásul vétele és betartása, illetve a 9-es legkisebb magaviseleti jegy. 

MINDEN NÁLUNK TANULNI VÁGYÓ DIÁKNAK EREDMÉNYES KÉSZÜLÉST ÉS SIKERES VIZSGÁZÁST KÍVÁNUNK!!! 

Beiratkozási tájékoztató a Marosvásárhelyi Református Kollégium előkészítő osztályába 2016-2017

Feltételek:

-          beszélje a magyar nyelvet;

-          2016. augusztus 31-ig töltse be a 6. életévét (abban az esetben ha nem tölti be a 6. életévét köteles pszihológiai felmérésen részt vennie).

Beiratkozási kalendárium:

-          2016. március 1-én  délelőtt nyílt nap szervezése az iskola Forradalom utca 8 sz. alatti kirendeltségén;

-          2016. március 1-én találkozás a gyermekét iskolánkba beírató szülő és az iskola vezetősége között (délután 4-től - az iskola Forradalom utca 8 sz. alatti kirendeltségén);

-          2016. február 29. és március 18-a között beiratkozás az iskola titkárságán hétköznap 8,00 – 18,00 óra között, illetve szombaton 9,00 – 13,00 óra között (Bolyai utca 3 sz.);

-          2016. március 25-26-én eredményhirdetés.

Minden jelentkező számára kötelező iratok:

-          beiratkozási kérés (űrlap az iskola titkárságán)

-          szülők motivációs levele;

-          lelkészi ajánlólevél (űrlapot az iskola titkárságán kell igényelni!!!);

-          óvónői jellemzés;

-          a gyerek születési bizonyítványának fénymásolata;

-          a szülők személyi igazolványának fénymásolata;

-          orvosi igazolás;

-          szülői nyilatkozat a belső rendszabályzat elfogadásáról.

A jelentkezések elfogadásánál előnyt jelent:

-          ha a gyermek a Református Kollégium óvodájába járt;

-          ha egy vagy több testvér a Református Kollégium diákja;

-          ha valamelyik szülő a Református Kollégium végzettje;

-          ha a gyermek bármely református intézmény óvodájába járt;

-          ha valamelyik szülő a Református Egyház vagy a Református Kollégium alkalmazottja;

 

-          ha valamelyik szülő a Református Egyház vagy a református iskolarendszer terén kiemelkedő szolgálatot végzett (e szempont elbírálása a Kollégium Vezetőtanácsának feladata).

Letölthető dokumentum(ok)
Download this file (lelkészi ajánlólevél.pdf)lelkészi ajánlólevél.pdf[ ]103 Downloads

Adója 2%-val támogassa a Marosvásárhelyi Református Kollégiumot.

Adója 2%-val támogassa a Marosvásárhelyi Református Kollégiumot. 

Letölthető dokumentum(ok)
Download this file (ado2016.jpg)ado2016.jpg[ ]205 Downloads