A Marosvásárhelyi Református Kollégium rövid iskolatörténete

- 1556 - a kolozsvári országgyűlés új református tanintézetek alapítását szorgalmazza;
- 1557 - Gyulafehérváron Izabella királynő a Ferenc-rendiek egykori kolostorát jelöli meg a marosvásárhelyi iskola számára, és ez év őszén meg is nyitja kapuit a Schola Particula a Vártemplom területén;
- 1601-1602 az iskola mai helyére költözik a Basta hadai által feldúlt Vártemplomból;
- 1718 - a Schola Particula kollégium rangra emelkedik, miután a Sárospatakról elüldözött Református Kollégium diákjainak és tanárainak egy csoportja itt talál menedéket;
- 1802 - a Kollégium birtokába kerül Marosvásárhely első nyomdája;
- 1804 - Bolyai Farkas megtartja székfoglaló beszédét a Kollégiumban;
- 1909 - Bernády György polgármester idejében felépül az iskola mai főépülete;
- 1948 - államosítják az iskolát (megszűnik református kollégiumi státusza) és 2-es számú Magyar Tannyelvű Fiúlíceumnak nevezik;
- 1952 - Iosif Rangheț Magyar Tannyelvű Fiúlíceum nevet kapja;
- 1956 - az iskola felveszi Bolyai Farkas nevét;
. 1956/57-es tanévtől megszűnik az iskola 'fiújellege' - bevezetik a koedukációt;
- 1957 - megkezdődik az iskola teljes felújítása;
- 1960/61-es tanévtől vegyes tannyelvű (magyar és román) iskolává alakítják;
- 1994 - újraindul a református kollégiumi osztály;
- 2000. szeptember 1-től önállósodik a Református Kollégium;
- 2003/2004-es tanévtől 1-1osztállyal újraindul az elemi és általános iskolai tagozat;
- 2005. szeptember 15-től ismét magyar tannyelvű intézménnyé válik.