tanevny (1)Különlegesnek számított a Bolyai Farkas Elméleti Líceum és Református Kollégium idei tanévnyitója, ugyanis első alkalommal indult elemi osztály a kollégiumban, 25 előkészítő osztályos kisdiákkal bővült a kollégisták nagy családja.

A tegnap reggel tartott megnyitóünnepségen elsőként Bálint István, a Bolyai líceum igazgatója köszöntötte az újoncokat, valamint az iskolapadba visszatérő diákokat, mint mondta, idén 1196 tanuló kezdi a tanévet a neves tanintézetben. Az igazgató biztosította a diákokat és a szülőket, hogy ezután is a minőségi oktatásra fektetik a hangsúlyt, ezt bizonyítja, hogy a Bolyai az elmúlt év eredményei alapján a romániai magyar oktatási intézmények sorában a legjobb helyezést vívta ki magának. A színvonal másik bizonyítéka, hogy az idén végzettek több mint 97 százaléka érettségizett sikeresen, az új diákok kiválasztásakor pedig a legmagasabb bejutási átlag 9,94 volt, a legalacsonyabb pedig 8,58 – szólt elégedetten a diákjaik által elért eredményekről Bálint István. Benedek Zsolt, a Református Kollégium új igazgatója örömmel nyugtázta, hogy egyre bővül a diákjaik száma, 60 óvodás jár a cserealji református óvodába, a középiskolai református oktatásban több mint 200 középiskolás diák vesz részt, és idén első alkalommal indult elemi oktatás a kollégiumban, 25 kisdiák kezdi itt az előkészítő osztályt Simon Zsófia tanítónő irányításával. Markó Béla szenátor gratulált a bolyais diákok által elért eredményekhez, és arra biztatta őket, hogy nyugodtan tűzzék ki célul maguk elé azt, hogy a román anyanyelvű tanintézetek sorában is egyre előbbre lépjenek.

Gáspárik Attila, a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház igazgatója, megyei tanácsos meglepetéssel szolgált a diákoknak, mint mondta, a Nemzeti Színházban szorgoskodó ifjú önkéntesek a bolyaisok közül kerülnek ki, ezért köszönetképpen az őszi tanévnyitó alkalmával a színház egy vadonatúj bicikliparkolóval lepte meg a líceum diákságát. A tanévnyitó ünnepségen továbbá a Maros Megyei Tanfelügyelőség részéről Kiss Tünde szaktanfelügyelő, a városi tanács részéről Bakos Levente tanácsos, valamint az egyházak képviselői vettek részt.

A felszólalásokat követően Horváth Gabriella, a líceum aligazgatója bemutatta a kilencedik osztályokat és az osztályfőnököket, majd a diákok bevonultak a tantermekbe, a református előkészítő osztály apró tanulói pedig tanítónőjük, valamint szüleik kíséretében elindultak a Szentgyörgy utcai épület felé, ahol birtokba vették szépen felújított tantermüket. Amint arról már előzőleg beszámoltunk, az újonnan induló református elemi oktatás részére nem a kollégium épületében biztosítottak helyet, hanem a Szentgyörgy utcai ingatlanban, amelyet néhány évvel ezelőtt kapott vissza a református egyház. Ebben egykor a Maros Művészegyüttes próbatermei székeltek, majd az itt kialakított műhelyekben a szomszédos Művészeti Líceum képzőművész diákjainak tartottak gyakorlati órákat.

Miután megszerezték a szükséges jóváhagyásokat, hogy elemi osztály indulhasson a Református Kollégiumban, ahol eddig csak líceumi tagozat működött, a marosvásárhelyi református gyülekezetek kuratóriuma felvállalta, hogy a Szentgyörgy utcai épületben kialakítanak egy osztálytermet. Ehhez azonban az épületet alaposan tatarozni, felújítani kellett, ami az utóbbi hetek folyamán két holland segélyszervezet anyagi támogatásával meg is történt.

Menyhárt Borbála
Népújság