iskolakezdes refi 1 bRendkívüli iskolakezdés volt a Marosvásárhelyi Református Kollégiumban, ugyanis elindult az első előkészítő osztály. A kisdiákok a Bolyai Farkas Elméleti Líceummal közösen tartott tanévnyitó után átvonultak a Szentgyörgy utcai épületbe.

Az iskola udvarán bolyais és refis diákok keresgélték régen látott osztálytársaikat, osztályfőnöküket, illetve az osztályuk számára kijelölt helyet. A nagy nyüzsgést megszakította a mikrofonok próbálgatása, majd kezdetét vette az ünnepélyes tanévnyitó. Bálint István, a Bolyai Líceum igazgatója  az elmúlt év sikerei között említette, hogy a tanintézet kiérdemelte az ország legjobb magyar tannyelvű iskolája címet. Az ünnepségen felszólalt többek között Kiss Tünde tanfelügyelő, aki megjegyezte: olyan lesz a jövő társadalma, mint a jelen iskolája. 

Gáspárik Attila, a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház igazgatója is köszöntötte a diákokat. Megköszönte nekik, hogy hűségesen látogatják az előadásokat, s aktívan részt vesznek a színház életében. Ezt az is bizonyítja, hogy az önkéntesek zömét bolyais diákok teszik ki. Majd Horváth Gabriella aligazgató bemutatta az előkészítő-, az ötödik-, valamint a kilencedik osztályokat. A Református Kollégium előkészítő osztályát nagy tapssal fogadták a jelenlévők. Benedek Zsolt, a Refomátus Kollégium igazgatója köszöntőjében elmondta, hosszú küzdelem után új környezetben kezdhetik újra a református elemi oktatást.

65 év után újra református elemi oktatás

iskolakezdes refi 3 bA közös évnyitó után Simon Zsófia tanítónő vezetésével a kisiskolások és szüleik elindultak az új épület  felé. A bejáratnál a szülők sorfalat álltak az iskolakezdőknek és nagy tapssal köszöntötték őket. A gyerekek tetszését azonnal elnyerte az új tanterem, gyorsan megkeresték a számukra legmegfelelőbb padot.  A szülők is bevonultak a terembe, hogy meghallgassák Pap Béni, a cserealjai gyülekezet lelkipásztorának köszöntőjét. A tiszteletes a 118. zsoltár szavaival bátorította a jelenlevőket: „Ó Uram, segíts most, ó Uram, adj most jó előmenetelt.” A lelkipásztor megköszönte a három holland alapítvány jelenlévő képviselőinek, hogy imádsággal, tanácsokkal és nem utolsó sorban anyagiakban támogatták az épület felújítását. A három alapítvány 14 ezer euróval járult hozzá a munkálatokhoz.

A kelet-európai keresztyén oktatással foglalkozó egyesület képviselője elmondta, a református iskolában is ugyanazt tanulják, mint bármelyik más tanintézetben, csak a tanítási módszer különbözik. A tanító keresztyén elvek szerint tanít, példát mutatva, Istenhez vezetve a gyerekeket. A iskolakezdőkhöz is szólt, azt kívánva, hogy hasznos és kellemes órákat töltsenek az új teremben.

Gál József, a Református Kollégium iskolalelkésze szerint hosszú út áll mögöttük. Két évvel ezelőtt, a református óvoda megnyitóján már felmerült a gondolat, hogy jó lenne 65 év után újraindítani a református elemi oktatást is Marosvásárhelyen. Hálásak azért, hogy ez megvalósult, remélik, lesz folytatás – mondta az iskolalelkész.

Valóra vált álmok

iskolakezdes refi 4 bA beszédek után a tanító néni átvitte új osztályát a tornaterembe, ahol egy ismerkedő játék következett. Simon Zsófia tanítónő megkérdezésünkre elmondta, nagy kihívást jelent számára az új munkahely, ugyanakkor egy álom beteljesülése is. „Sokan várták már, hogy itt elinduljon az elemi oktatás, azonban ezzel egy személyes vágyam is valóra vált, mert végre össze tudom egyeztetni az eddigi pedagógusi munkámat a gyülekezetben önkéntesen végzett vallásórai tevékenységekkel, egy olyan környezetben, ahol a szeretet a legfontosabb. Egy nagyon jó csapat van alakulóban mind a gyermekek, mind a szülők körében, ezért úgy gondolom, hogy közösen sok mindent megvalósítunk majd” – mondta a tanítónő.

Becze Dalma
Vásárhelyi Hírlap