A Marosvásárhelyi Református Kollégium újraindulásának huszadik évfordulóját kétnapos rendezvénysorozattal ünnepli meg a tanintézet. Az intézmény igazgatója, Benedek Zsolt látta a kollégiumot akkor, amikor csak úgy ismerték, mint „egy új osztályt a Bolyaiban”, és jól ismeri az azóta erős iskolává fejlődött tanintézetet – erről a folyamatról beszélt.

benedek zsolt 2 b

A hét végén az iskola elmúlt húsz évének sikereit elevenítik fel a rendezvénysorozaton, amelyre sok vendéget hívtak. Ünnepi rendezvényeinkre várják az erdélyi református kollégiumok és a magyarországi testvériskolák képviselőit, akik közül már többen jelezték részvételüket. Szombaton délután 5 órától a Nemzeti Színházban lesz a megnyitó, rendezvényünket, amelyen köszöntő beszédek hangzanak el, illetve a diákok is bemutatják produkcióikat, amelyekre nagyon szorgalmasan készültek.

Vasárnap délben 12 órától hálaadó istentisztelet lesz a Vártemplomban, amelyen Szegedi László generális direktor hirdeti az igét, és egy megemlékezésre is sor kerül ennek keretében. „Az évforduló alkalmából készült évkönyv visszatekintést nyújt az elmúlt húsz évre. Az első lapokon üdvözlőbeszédeket találunk, igazgatói, iskolalelkészi köszöntést, illetve az Öregdiákok Baráti Körének üdvözletét. A továbbiakban a véndiákok az emlékeiket idézik fel, elmesélik, milyen volt egykor a kollégium, mit jelentettek számukra az itt töltött évek. Az újraindulás korszakáról is írtak az akkori diákok, akik barangoltak a Bolyaiban, mert még nem tudták, kapnak-e tantermet az épületben. Az elmúlt húsz évben igazgatói székben ülők, Horváth Gabriella és Székely Emese írásai is megtalálhatók a könyvben. Beszámolunk a kollégium iskolán kívüli tevékenységeiről, és az elmúlt húsz évben tanító tanárok, illetve itt végzett diákok névsora a tablókkal együtt is szerepel az évkönyvben” – tudtuk meg az intézményvezetőtől.

Más diákszemmel ez az ünnep, amire bár nagy erőbedobással készülnek, nemigazán tudhatják, hogy mit is jelent ez az iskolának. „A diákok lelkesen készülnek az ünnepségre, azonban ők még nem érzik a súlyát annak, hogy a kollégium újraindult húsz évvel ezelőtt. Természetesen tisztában vannak azzal, hogy az iskolának van egy dicső múltja, de hogy milyen nehézségekkel küszködött a tanintézet, még nem értik. Szeretik iskolájukat, de ugyanúgy, ahogy diákésszel én sem fogtam fel, hogy mit jelentett az újraindulás, ők sem tudhatják. Én a Bolyaiba jártam, és emlékszem, már nagyobbak voltunk akkor, amikor az első refis osztály megjelent. Nem nagyon tudtuk hova tenni ezt az osztályt, hisz a Bolyaiban addig olyan szakok voltak, mint például a matek-fizika vagy a bio-kémia, és akkor megjelent hirtelen egy teológia osztály. Elsiklott mellettünk a történelmi jelentősége annak, hogy újraindultak a kollégiumi osztályok, sokkal később jöttünk rá, hogy mi is volt az. Tizenhárom évvel ezelőtt tértem vissza ide tanítani, akkor is megvolt ez az összemosódás a Bolyaival. Rövidesen azonban rájöttem, hogy amellett, hogy két különálló intézmény, a Református Kollégiumnak volt egy teljesen más hangulata, mintha egy nagy család lenne. Nyilván ez annak is köszönhető, hogy kevesebben vagyunk” – mesélt élményeiről az igazgató.

A Református Kollégiumban óvoda, előkészítő- és első osztály is működik a középiskolás osztályok mellett. Sok terve van az iskolának a jövőre nézve, ám ezek külső tényezőktől is függnek. Benedek Zsolt elmondta, a húsz év alatt felépített tanítási színvonalat szeretnék tartani és tovább építeni, ez a legfontosabb terv.

Becze Dalma
Vásárhelyi Hírlap