Húsz éve ballagott el az újraindult Marosvásárhelyi Református Kollégium első osztálya. A nehéz napokat megélt, ezért rendkívül összekovácsolódott osztályközösség két évtized után találkozott újra megünnepelni a múltat és a jövőt. Mert ennek az osztálynak múltja van, mint ahogy a kollégiumnak is, és a közös múltnak mindig is szerves részei lesznek. És a jövőt is ünneplik, a mára önállóvá nőtt, teljes magyar tannyelvű képzési kínálattal rendelkező skólát.

Amikor 1994-ben Nyárádszeredába kényszerült felvételizni egy sereg gyerek, majd templompadokban, esperesi hivatali tanácstermekben tanult és kitartóan énekelte a zsoltárt, nem gondolta, hogy a történelem részévé válik. Nem sejtették, hogy a háttérben keményen egymásnak feszülnek érdekek, állami és egyházi szervek csapnak össze, az ő és az elkövetkező kollégiumi nemzedékek jövőjéről döntve. Ez az osztálynyi gyerek kitartott, mert másként nem tehetett, hiszen tudta, hogy ha Isten velük, kicsoda ellenük?

Bővebben: http://www.e-nepujsag.ro/op/article/%C3%A9vfordul%C3%B3s-%C3%BCnnep-reform%C3%A1tus-koll%C3%A9giumban