Felvételizőink és diákjaink írták-mondták

Az özönvíz története
„Bevittük az állatokat, meg elegendő eledelt és persze vizet, majd elfelejtettem mondani”
„A bárka méretét még nem mondtam, hogy milyen nagy volt. Hossza 30, szélessége 50 és magassága 30 sing (könyök) volt. Jaj és persze énekeltünk az Úrnak.”
„Az özönvíz 40 napig tartott én és a családom türelmesen várakoztunk, mert tudtuk, hogy: ISTEN VELÜNK, KICSODA ELLENÜNK.”
„Ekkor fogadta meg az Úr, hogy míg világ a világ, nem törli el az emberiséget a földről.”
„Egy nap nagy robajra és recsegésre ébredtünk. Apósom kinyitotta az ablakot és látta, hogy felakadtunk. Utólag megtudtuk, hogy az Ararát hegyre.”
„Becsuktuk az ajtót. Bezártunk minden nyílást. Félelmetes volt. Belülről hallatszott az emberek halálkiáltása, sírás, jajgatás, dörömbölés, rimánkodás, recsegés és ropogás.”
„Egy jó pár nap múlva apám kiengedett egy galambot, az visszatért fűzfa levéllel.”
„Amikor kijöttem a bárkából, áldozatot mutattam be. Mindegyiket kétfelé vágtam, és Istennek tetszett. Mindenki boldog volt.”
„Nem volt szerencsénk a kis állatkával.”

Keresztelő János története
„János Jézust belemártja a vízbe”
„Keresztelő János Jézust háromszor meríti be a Jordánba.”
„Megkeresztelkedése után megjelenik Jézus fejénél egy galamb.”
„Keresztelő János Jézus elöljárója volt.”
„Zakariás volt az apja, de nem volt gyermeke.”

Izrael a Sinai hegynél
„3. napra megérkeztek. Rúbelből indulva megérkeztek a pusztába.”
„Ne imádkozz szentnek nevezett emberhez, amelyik a víz alatt, föld alatt van.”
„Isten ezt mondta Mózesnek: Menjen le a hegy aljába, mert Ő leereszkedik hegy csúcsára.”
„3. napra Mózes megcsinálta a kerítést.”
„Megkérdezte Mózes Istentől: Ki vagy Uram? A válasz: Jézus vagyok.”
„Fogd a botot és üss vele. Az kígyóvá változott. Erre azt mondta Isten, hogy üssön vele még egyet.”
„Tiszteld apádat és anyádat, mert az ő vérük a tied is!”
„Mózes elhagyja a népet és felmászik a hegyre.”
„Engedd hozzám a népet, hogy ismerjék meg Ábrahám, Jákob, Izsáknak Istenét, de ne tolongjanak, mert sokan elesnek.”
„Szenteld meg a 7. napot, mert 6 napot dolgozol.”
„Izrael a Sinai heggyel szemben levő hegyre telepedett le.”
„Jézus külömböző természeti jelenségek közepette jelenik meg: dörög, villámlik. A hegy úgy néz ki, mint egy vulkán. Ekkor adja Jézus a X parancsolatot.”
„Mózes megkeresztelte őket: kimosta ruháikat.”
„A nép nem nagyon akarta elhinni, hogy Mózes beszél Istennel, és akkor Isten azt mondta, hogy menjen, és mondja meg, hogy Ő tényleg beszél vele.”
„Isten azt mondta: Vésse fel két kőtáblára.”
„Néhány hét volt hátra, amikor megérkeztek a Sinai hegyhez.”
„A 3. holnapra volt, hogy kihozta Isten az Izraelitákat Izrael földjéről. És ott Jézus kiadta a X parancsolatot.”
„Ne készíts faragatlan képet.”
„Mózes mondta: Ne féljetek, mert aki fél meghal aki nem bízik az Úrban.”

Áldozat
„Amikor valamilyen állat elhunyt, akkor azt nem temették el, hanem az egyháznak ajándékozták.”
„Manapság már csak a népszokások tartják fenn az építőáldozat emlékeit, ez a ma is szokásban maradt halotti tor.”
„A bűn megszabadulása miatt is áldoztak.”

Mi az iskola?
„Az iskola egy intézmény, ahova összegyűjtik a diákokat annak érdekében, hogy tanítsák őket fontos és kevésbé fontos dolgokra. Így nem lehetnek otthon és a szülők terhére. Ravasz kis dolog.”

A Sátánról
„Isten a Sátánt csúszómászóvá tette.”
„Isten megengedi a Sátánnak, hogy uralkodjon a földön, de nem az erkölcsi törvények szerint.”

A tanítványok küldetése
„Jézus így szólt: eddig halakat halásztatok, de ezután emberekre fogtok vadászni.” 

Kain és Ábel
„Kain az Úrnak szolgált, Ábel pedig az újszülött juht szolgálta az Úrnak.”
„Testvéred, Ábel vére kiállt hozzám a földről. Átkozott légy, amiért kinyitottad a föld száját a te testvéred, Ábel vérének!”
„Isten megáldá Évát elsőszülött férfiával, Kainnal. Ábel lett Kain öccse, Éva második férfia”

Jézus születése
„Auréliusz császár idejében kiadták parancsba, hogy mindenki iratkozzon be. Mindenki beiratkozott.”
Isten megáldá a fiatal párt Józsefet és Máriát az ő fiával, Jézussal. Decemberben Jézus világosságot látott, szerető atyját és anyját.”
„Történt pedig, hogy Augusztusz császár végrendeletet adott ki.”