Református Kollégium

 Iskolánkban diákpresbitérium is működik, ami fontos szerepet játszik a kollégiumi diákélet megszervezésében. A presbitérium elnökét évente választják a diákok a 10 és 11. –es osztályokból a jelöltek közül. Ugyan akkor minden osztályból három, szintén osztálytársak által kiválasztott személy, hétről- hétre részt vesz a presbiteri gyűlésen – ők a presbiterek, ezeket a gyűléseket imádsággal  kezdik majd megbeszélik az elmúlt hét eseményeit és a jövő heti teendőket.
 Szerepe, hogy a diákéletet érdekes rendezvényekkel színesítse színdarabokkal és különböző körökkel, amelyek közül a diákok kedvük szerint választhatnak.
 A diák presbitérium azért fontos, mert itt megtanulhatod a szervezés minden csínját-bínját, olyanokat ismerhetsz meg, akikkel egyébként nem lett volna lehetőséged megismerkedni, és kialakulhatnak nagyon jó barátságok is a szervezések során.
 Sok olyan dolgokban is tapasztalatot szerezhetnek a diákpresbiterek, ami majd a jövőre nézve hasznukra válhat.
 Iskolánkban a presbitérium olyan programokat szervez,  mint a Vígnap – rendszerint június 1- e  környékén, farsangi buli- február végén, valamint humor est- vagy délután, ami többször is megrendezésre kerül egy évben. Itt a részvevők, stressz-űzés céljából, derülhetnek az emberi hibákon és baklövéseken, szórakozhatnak az élet nyújtotta paródiákon. A bevételből pedig,- ami nem nagy összeg- az iskolai környezetet próbáljuk szebbé tenni. A legutóbbi humordélután bevételéből kicseréltük a díszterem nagy hátsó függönyét.
  A diákpresbitérium szerves részét képezi a diákéletnek, ami elengedhetetlen egy iskola életében, nélküle sokkal egyhangúbb és színtelenebb lenne az élet a suli falai között.

Páll Ildikó-Izabella,
presbiter

A december 22-ei karácsonyi vásár nyereségének fele szociális projektre von szánva. A Diákpresbitérium úgy döntött, hogy hátrányos gyermekeket segítünk a befolyt összeggel. Január 31-én meglátogattuk a Lídia Otthont és személyesen átadtuk a 250 RON adományt.

Bővebben: Látogatás a Lídia Otthonban

2016. december 22-én sor került a karácsonyi vásárra a kollégiumunkban. Mi, szervezők nagyon izgultunk, mivel ez volt az első alkalom, hogy ilyen eseményt indítványoztunk. Nem tudtuk, hogy mire számíthatunk a diákoktól és a tanároktól sem, azonban reménykedtünk, hogy minden a legjobb hangulatban fog telni, és majd sikerül megmozgatni a diákságot.

Bővebben: Karácsonyi vásár