Református Kollégium

Pünkösd másodnapján délután Cserefalván járt a Marosvásárhelyi Református Kollégium dicsőítő zenekara. Ez az alkalom volt egyben a gyülekezet májusi dicsőítő istentisztelete. A gyülekezetben minden hónap végén van dicsőítő zenés istentisztelet.

Az istentisztelet elején a gyülekezet helyi zenekara, az En Theo szolgált két énekszámmal, majd átadták a dicsőítés vezetését a vendégeknek. A cserefalvi helyi lelkipásztor Igével köszöntötte a vendégeket, kifejezte a reménységét, hogy ahogy Pál és Silás dicsőítésére megnyíltak a filippibeli börtön ajtói és lehulltak a bilincsek, úgy történjék az alkalmon is.

Bővebben: Cserefalván járt a Refi zenekara

A Pünkösdöt az erő, a megújulás, a dinamika, a mennyből jövő frissesség ünnepének is nevezhetjük. Akár az első Pünkösd alkalmával, ma is megelevenít az az üzenet, amit ez az ünnep hordoz magában. Hiszem, hogy sokunknak szükségünk van erre a felfrissítő üzenetre, főleg olyankor, amikor az életünkből hiányzik ez az erő, amikor a lélek csak pislákol bennünk, amikor szükségünk van a megújulásra.

 

Hiszem, hogy ennek az üzenetnek a továbbadásában Marosugrán, 2021 Pünkösdjén, a Marosvásárhelyi Református Kollégium együttesét is felhasználta a Lélek. Ez a maréknyi kis csapat, az ifjúsági dalok nyelvén hirdette a vigasztalás, bátorítás és az erő Lelkének örömhírét.

A minőségi kivitelezésű dalokat immáron minőségi zenei felszereléssel tudták továbbadni a zenekar. Ezért külön köszönetet szeretnénk mondani az Emberi Erőforrások Minisztériumának, akik a vallásos zenei együttesek támogatását megcélzó program keretén belül, iskolánk együttesét is támogatták, és így lehetővé tették számunkra, ezeknek az eszközöknek a beszerzését, így ünnepünk színvonalának emelését is. 

Az ifjúsági dalokat követően Kodó Dávid XI β. osztályos tanuló, a gyülekezet szépen szóló orgonáján játszva minden túlzás nélkül meghatotta a gyülekezetet.

 

Az első Pünkösd csodája, hogy bár az ott jelen lévő emberek más-más nyelvet beszéltek, mégis a maguk nyelvén hallották azt az üzenetet, amire évszázadok óta vártak. Hiszem, hogy ott, ahol az Isten lelke munkálkodik, ma sincs másképp. Hiszem, hogy a Lélek csodálatos munkája az is, hogy a fiatok szolgálata olyan nyelven jutott el a többségében idős gyülekezeti tagok szívéhez, hogy az számukra vigasztalást és erőt ad ennek a közösségnek a további harcaihoz és feladataihoz.

Lukács Vilmos István

2021. május 26.

A Marosvásárhelyi Református Kollégium zenekarának támogatója:

2020. február 22-én Mezőbándra szállt ki a Refi Karaván. Emlékezetes marad, ugyanis  a érkezésünkkor szállingóztak a hópelyhek. 

Beszereltünk, ráhangolódtunk az istentiszteletre, a számunkra új helyszínre, az Isten házára. Az istentisztelet keretén belül Márton Előd iskolalelkész hirdette az igét, Nyíri Hunor helybéli lelkipásztor végezte a keresztelési szolgálatot, ugyanis hála Istennek egy kisgyermeket részesítettek a keresztség sákrámentumába. Márton Előd lelkipásztor az Ef 5,15-17 alapján hirdette az Úr Igéjét, arra hívta fel a figyelmet, hogy bölcsen éljünk, mert az idők gonoszak, hamar elmúlnak, idézte a zsoltáros szavait: „Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk.” (Zsolt 90,12)

Bővebben: Refi Karaván Mezőbándon

Október 27-én a Maros mentére szállt ki a Refi Karaván, a Görgényi Egyházmegyébe, Körtvélyfájára. Illett, hogy elérkezzünk az egyházközségbe, ugyanis az utóbbi években sok körtvélyfáji refis diákunk volt. Szép őszi napos időben érkeztünk meg refis kisbuszunkkal. Szokás szerint izgalommal vártuk, hogy milyen a beltere a templomnak, hogyan lehet beszerelni a hangosítást, milyen az akusztika. A terepet előkészítettük, összhangba hoztuk a hangszereket és a vokált, készen álltunk a szolgálatra.

 

Bővebben: Refi Karaván Körtvélyfáján

Április 18-án a Felsővárosba szállt ki a Refi Karaván. Az idéni évben úgy sikerült, hogy többnyire marosvásárhelyi gyülekezetekbe látogatott a Refi Karaván, januárban a Cserealjára, februárban a Kövesdombra, áprilisban pedig a Felsővárosba.

Az igehirdetési szolgálatot Márton Előd iskolalelkész végezte, feltette a kérdést, hogy vajon mennyire vagyunk hű követői a Mesternek. Nagycsütörtökön Jézus kiosztja megtöretett testének jegyeit, a szenvedés jegyeit, vajon az Ő útján járunk, ha a Mestert üldözték, gyűlölték, a tanítványokra is ez vár. Vajon vállaljuk-e, hogy a világosság fiai legyünk olyankor is mikor körülöttünk sötétség van

Bővebben: Refi Karaván nagycsütörtöki szolgálata a Felsővárosban