Református Kollégium

Október 27-én a Maros mentére szállt ki a Refi Karaván, a Görgényi Egyházmegyébe, Körtvélyfájára. Illett, hogy elérkezzünk az egyházközségbe, ugyanis az utóbbi években sok körtvélyfáji refis diákunk volt. Szép őszi napos időben érkeztünk meg refis kisbuszunkkal. Szokás szerint izgalommal vártuk, hogy milyen a beltere a templomnak, hogyan lehet beszerelni a hangosítást, milyen az akusztika. A terepet előkészítettük, összhangba hoztuk a hangszereket és a vokált, készen álltunk a szolgálatra.

 

Bővebben: Refi Karaván Körtvélyfáján

Április 18-án a Felsővárosba szállt ki a Refi Karaván. Az idéni évben úgy sikerült, hogy többnyire marosvásárhelyi gyülekezetekbe látogatott a Refi Karaván, januárban a Cserealjára, februárban a Kövesdombra, áprilisban pedig a Felsővárosba.

Az igehirdetési szolgálatot Márton Előd iskolalelkész végezte, feltette a kérdést, hogy vajon mennyire vagyunk hű követői a Mesternek. Nagycsütörtökön Jézus kiosztja megtöretett testének jegyeit, a szenvedés jegyeit, vajon az Ő útján járunk, ha a Mestert üldözték, gyűlölték, a tanítványokra is ez vár. Vajon vállaljuk-e, hogy a világosság fiai legyünk olyankor is mikor körülöttünk sötétség van

Bővebben: Refi Karaván nagycsütörtöki szolgálata a Felsővárosban

2019. március 24-én Harasztkerékre szállt ki a Refi Karaván. Ez alkalommal az Igét Márton Előd iskolalelkész hirdette. Arról szólt az igehirdetés, hogy az egyház nem kerülheti el a szenvedést, ha a Mestert üldözte a világ, a tanítványokat sem fogja tárt karokkal fogadni. Nem lehet nagyobb a tanítvány az ő Mesterénél. Be kell töltenünk, ami híjja van a Krisztus szenvedéseinek, a keresztyén egyháznak, a keresztyén embernek fel kell vennie a keresztet a maga során. A böjti időszakban a kereszthordozás felkészít Jézus szenvedéstörténetének a megértéséhez.

Bővebben: Refi Karaván Harasztkeréken

2018. április 22-én Koronkába látogatott a Refi Karaván. Az igét Márton Előd iskolalelkész hirdette a 91. zsoltár alapján. A liturgiát követően öt énekszámmal és két szavalattal hangolódtunk a mennyei üzenetekre. Az istentiszteletet követően a helyiek vendégszeretetét élvezhettük. Köszönjük a koronkai gyülekezetnek, a lelkipásztornak a szívélyes fogadtatást, az irántunk tanúsított testvéri szeretetet és befogadást.

Lassan két éves a Refi Karaván projektünk, tudniillik két évvel ez előtt javasolta Benedek Zsolt igazgató, hogy jó lenne rendszeresen látogatni diákjaink gyülekezeteit.

 

Projektünk első kiszállása 2016. április 2-án volt Gernyeszegen. A két éves határkőhöz érkezve megpróbálom felidézni azokat a helyszíneket, ahova ellátogatott iskolánk dicsőítő csapata: Sövényfalva, Gernyeszeg, Sárpatak, Csittszentiván, Mezőpanit, Kelementelke, Székes, Marosszentgyörgy, Kerelőszentpál, Ákosfalva, Kiskend, Koronka. Májusban Cserefalvára készülünk. Közben más alkalmakkor is szolgáltunk, főleg az iskola keretén belül.

Bővebben: Koronkába látogatott a Refi Karaván

Március 17-én Kiskenden szolgált a Refi Karaván. Minden egyes szolgálat más, mindig fűz valamilyen élmény az adott templomhoz, településhez, az ottani történésekhez. Ez úttal nemcsak a templombelső szépsége ragadott meg, hanem az istentiszteleti egyik eleme is. Ez az első karavános szolgálatunk, amikor az istentisztelet keretében újszülöttet részesítenek a keresztség sákrámentumában. Már maga az is különös, hogy a keresztelés után szolgáltunk, de az még inkább, hogy egy volt refis diák gyerekét fogadtuk be az Anyaszentegyházba, amint ezt később kiderült.

Az igehirdetési szolgálatot Márton Előd iskolalelkész végezte. Az igét Pál apostol athéni beszéde alapján hirdette (ApCsel 17), különös tekintettel arra a részre, amikor az hangzik el, hogy Isten azért teremtette az emberi nemzetséget egy vérből, hogy keressék az Istent, hátha kitapogathatják, hiszen nincs távol egyikünktől sem, ugyanis Őbenne élünk, mozgunk és vagyunk. 

Bővebben: Refi Karaván Kiskenden