Református Kollégium

2020. február 22-én Mezőbándra szállt ki a Refi Karaván. Emlékezetes marad, ugyanis  a érkezésünkkor szállingóztak a hópelyhek. 

Beszereltünk, ráhangolódtunk az istentiszteletre, a számunkra új helyszínre, az Isten házára. Az istentisztelet keretén belül Márton Előd iskolalelkész hirdette az igét, Nyíri Hunor helybéli lelkipásztor végezte a keresztelési szolgálatot, ugyanis hála Istennek egy kisgyermeket részesítettek a keresztség sákrámentumába. Márton Előd lelkipásztor az Ef 5,15-17 alapján hirdette az Úr Igéjét, arra hívta fel a figyelmet, hogy bölcsen éljünk, mert az idők gonoszak, hamar elmúlnak, idézte a zsoltáros szavait: „Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk.” (Zsolt 90,12)

Bővebben: Refi Karaván Mezőbándon

Október 27-én a Maros mentére szállt ki a Refi Karaván, a Görgényi Egyházmegyébe, Körtvélyfájára. Illett, hogy elérkezzünk az egyházközségbe, ugyanis az utóbbi években sok körtvélyfáji refis diákunk volt. Szép őszi napos időben érkeztünk meg refis kisbuszunkkal. Szokás szerint izgalommal vártuk, hogy milyen a beltere a templomnak, hogyan lehet beszerelni a hangosítást, milyen az akusztika. A terepet előkészítettük, összhangba hoztuk a hangszereket és a vokált, készen álltunk a szolgálatra.

 

Bővebben: Refi Karaván Körtvélyfáján

Április 18-án a Felsővárosba szállt ki a Refi Karaván. Az idéni évben úgy sikerült, hogy többnyire marosvásárhelyi gyülekezetekbe látogatott a Refi Karaván, januárban a Cserealjára, februárban a Kövesdombra, áprilisban pedig a Felsővárosba.

Az igehirdetési szolgálatot Márton Előd iskolalelkész végezte, feltette a kérdést, hogy vajon mennyire vagyunk hű követői a Mesternek. Nagycsütörtökön Jézus kiosztja megtöretett testének jegyeit, a szenvedés jegyeit, vajon az Ő útján járunk, ha a Mestert üldözték, gyűlölték, a tanítványokra is ez vár. Vajon vállaljuk-e, hogy a világosság fiai legyünk olyankor is mikor körülöttünk sötétség van

Bővebben: Refi Karaván nagycsütörtöki szolgálata a Felsővárosban

2019. március 24-én Harasztkerékre szállt ki a Refi Karaván. Ez alkalommal az Igét Márton Előd iskolalelkész hirdette. Arról szólt az igehirdetés, hogy az egyház nem kerülheti el a szenvedést, ha a Mestert üldözte a világ, a tanítványokat sem fogja tárt karokkal fogadni. Nem lehet nagyobb a tanítvány az ő Mesterénél. Be kell töltenünk, ami híjja van a Krisztus szenvedéseinek, a keresztyén egyháznak, a keresztyén embernek fel kell vennie a keresztet a maga során. A böjti időszakban a kereszthordozás felkészít Jézus szenvedéstörténetének a megértéséhez.

Bővebben: Refi Karaván Harasztkeréken

2018. április 22-én Koronkába látogatott a Refi Karaván. Az igét Márton Előd iskolalelkész hirdette a 91. zsoltár alapján. A liturgiát követően öt énekszámmal és két szavalattal hangolódtunk a mennyei üzenetekre. Az istentiszteletet követően a helyiek vendégszeretetét élvezhettük. Köszönjük a koronkai gyülekezetnek, a lelkipásztornak a szívélyes fogadtatást, az irántunk tanúsított testvéri szeretetet és befogadást.

Lassan két éves a Refi Karaván projektünk, tudniillik két évvel ez előtt javasolta Benedek Zsolt igazgató, hogy jó lenne rendszeresen látogatni diákjaink gyülekezeteit.

 

Projektünk első kiszállása 2016. április 2-án volt Gernyeszegen. A két éves határkőhöz érkezve megpróbálom felidézni azokat a helyszíneket, ahova ellátogatott iskolánk dicsőítő csapata: Sövényfalva, Gernyeszeg, Sárpatak, Csittszentiván, Mezőpanit, Kelementelke, Székes, Marosszentgyörgy, Kerelőszentpál, Ákosfalva, Kiskend, Koronka. Májusban Cserefalvára készülünk. Közben más alkalmakkor is szolgáltunk, főleg az iskola keretén belül.

Bővebben: Koronkába látogatott a Refi Karaván