Református Kollégium

2018. április 22-én Koronkába látogatott a Refi Karaván. Az igét Márton Előd iskolalelkész hirdette a 91. zsoltár alapján. A liturgiát követően öt énekszámmal és két szavalattal hangolódtunk a mennyei üzenetekre. Az istentiszteletet követően a helyiek vendégszeretetét élvezhettük. Köszönjük a koronkai gyülekezetnek, a lelkipásztornak a szívélyes fogadtatást, az irántunk tanúsított testvéri szeretetet és befogadást.

Lassan két éves a Refi Karaván projektünk, tudniillik két évvel ez előtt javasolta Benedek Zsolt igazgató, hogy jó lenne rendszeresen látogatni diákjaink gyülekezeteit.

 

Projektünk első kiszállása 2016. április 2-án volt Gernyeszegen. A két éves határkőhöz érkezve megpróbálom felidézni azokat a helyszíneket, ahova ellátogatott iskolánk dicsőítő csapata: Sövényfalva, Gernyeszeg, Sárpatak, Csittszentiván, Mezőpanit, Kelementelke, Székes, Marosszentgyörgy, Kerelőszentpál, Ákosfalva, Kiskend, Koronka. Májusban Cserefalvára készülünk. Közben más alkalmakkor is szolgáltunk, főleg az iskola keretén belül.

Bővebben: Koronkába látogatott a Refi Karaván

Március 17-én Kiskenden szolgált a Refi Karaván. Minden egyes szolgálat más, mindig fűz valamilyen élmény az adott templomhoz, településhez, az ottani történésekhez. Ez úttal nemcsak a templombelső szépsége ragadott meg, hanem az istentiszteleti egyik eleme is. Ez az első karavános szolgálatunk, amikor az istentisztelet keretében újszülöttet részesítenek a keresztség sákrámentumában. Már maga az is különös, hogy a keresztelés után szolgáltunk, de az még inkább, hogy egy volt refis diák gyerekét fogadtuk be az Anyaszentegyházba, amint ezt később kiderült.

Az igehirdetési szolgálatot Márton Előd iskolalelkész végezte. Az igét Pál apostol athéni beszéde alapján hirdette (ApCsel 17), különös tekintettel arra a részre, amikor az hangzik el, hogy Isten azért teremtette az emberi nemzetséget egy vérből, hogy keressék az Istent, hátha kitapogathatják, hiszen nincs távol egyikünktől sem, ugyanis Őbenne élünk, mozgunk és vagyunk. 

Bővebben: Refi Karaván Kiskenden

Januárban a Refi Karaván Ákosfalvára szállt ki. Balla Lóránd-Csaba helyi lelkipásztor hívta meg a Református Kollégium képviseletét az egyetemes imahét negyedik napjára.

 Az igehirdetési szolgálatot Márton Előd, a Kollégium iskolalelkésze végezte. A prédikációban a nap témáját bontotta ki, a reményről és a gyógyulásról beszélt Ésa 8,23-9,6, az Immánuel prófécia alapján. Elmondta, hogy mi Isten gyermekeiként nem kell félnünk a bizonytalanságtól, hiszen a mi Urunk a királyok Királya, uralma növekedésének és a békének nem lesz vége Dávid trónján. Az Úr olyan békét ad, amilyent ez a világ nem tud adni, ez a lelki béke megmarad bármilyen körülmények ellenére is.

Bővebben: Refi Karaván imaheti szolgálata Ákosfalván

Novemberi újabb szolgálatunk helyszíne a kerelőszentpáli templom. A templomot két hete, november 12-én szentelték fel. Ahogy énekeljük egyik ifis énekben, “ma Dávid szolgád napját látjuk újra, a dicséretnek új templom épül.” A dicséretnek új templom épült, a ma és a jövő gyülekezet küldetése, hogy megtöltse élettel, az új formához új tartalmat társítson.

Bővebben: Refi Karaván Kerelőszentpálon

November 12-én Marosszentgyörgyön szolgált a Refi Karaván. A helyi gyülekezeti nap keretén belül a délutáni istentiszteleten dicsértük az Urat. A nap témája a szeretet reformációja volt.

Bővebben: Marosszentgyörgyön szolgált a Refi Karaván