Sikeresen zárta a 2018-as évet a Marosvásárhelyi Református Kollégium Egyesülete. Batizán Attila egyesületi elnök beszámolója alapján a Marosvásárhelyi Református Kollégium működésének a támogatására sikerült támogatást szerezni az egyesületen keresztül az Erdélyi Református Egyházkerülettől, illetve a Bethlen Gábor Alapkezelő ZRT-től. A BGA ZRT-nél egy sikeres pályázatot nyert az egyesület. Az ’’Úton egymás felé’’ pályázat segítségével a kollégium diákjai és tanárai számára megteremtettük a versenyekre, konferenciákra, rendezvényekre való eljutáshoz az anyagi feltételeket. Az Erdélyi Református Egyházkerült támogatásával pedig sikerült a kollégium egyes osztályaiba új bútorzatot és számítástechnikai felszerelést vásárolni. Ugyanakkor nagy segítség az irodai szerek megvásárlása is a kollégium számára. Tanév végén pedig az egyesület ösztöndíjjal támogatta azon kollégista diákokat, akik jó tanulmányi eredményeket értek el a 2017-2018-as tanévben. Az egyesület elnöke kifejtette azon reményét, hogy az egyesület az  elkövetkezendő évben is tudja támogatni a Kollégium munkáját a sikeres pályázatok révén.

 

Támogatóink: