Hosszú, de élménydús nap elébe néztünk.

Az orscholzi iskola 7. osztálytól már széles körben készíti fel a diákokat a szakmai életre, hisz vallják, hogy a pályaválasztásnak az iskolában kell kezdődnie. Nyolcadik osztályban minden tanulónak egy gyakorlatozó helyet kell választania, ahol 3 héten keresztül betekintést nyernek az adott szakmába.

Egy óvodai, egy virágkertészeti és egy fodrászi gyakorlatról hallhattunk személyes beszámolókat.  Személyes beszámolójukban kitértek a diákok a legfontosabb információkra: bemutatták röviden a gyakorlatozó helyet, mindennapi teendőiket, munkaidőket, bérezési lehetőségeket, tanácsokat adtak illetve megosztották személyes következtetéseiket. Sokan egy ilyen rövid gyakorlat által is rájönnek arra, hogy szeretnének-e továbbra is abban a szakmában maradni vagy sem.

 

Az iskola különböző projektekben vesz részt, melyek a diákokat a pályaorientációban és szakmai felkészülésben segíti. Két ilyen jellegű projektet mutattak be.

A KÜM- projektet a helyi önkormányzat támogatja. E projekt keretén belül minden 8. osztályost ingyen letesztelnek. Egy komplex, több részes teszt révén felmérik a tanulók képességeit. Az első rész önértékelést tartalmaz, a diákok bejelölik, hogyan látják saját magukat, a további rész a kognitív képességeket méri: pl. szövegértés, matematikai ismeretek, koncentráció, térorientáció stb.

A tesztet kiértékelik és 25 oldalon keresztül összefoglalják a teszt eredményeit. Sok szakmai javaslatot is kínálnak a teszt alapján, százalékokban megadva, felsorakoztatva a kulcskompetenciákat. A diák az eredményei alapján több terület felé irányulhat érdeklődési köre és képességei arányában. 9. osztályban megismétlik a tesztet és minden diáknak lehetősége van részt venni egy kiértékelő beszélgetésen az iskolai szakmai tanácsadóval.

Egy hasonló projekt, a BOP –projekt, melyet a 7. osztályosokkal végeztetnek el. Két részből áll. Az első rész a potenciál felmérése az iskolában, (szociális, szakmai kompentenciák felmérése valamint finommotorika, szerszámismeret és -használat stb felmérése). A teszt során különböző feladatokat kell megoldaniuk.  Ilyen feladatok pl. egy megrajzolt minta alapján hajlítgatni egy drótot.  Vagy pl. problémamegoldó feladat : térkép segítségével hogyan tudná összegyűjteni barátait a város különböző részéről minél rövidebb úton és minél hamarabb. A második rész gyakorlati részből áll, 3 napos üzemlátogatás.

Mindezen programok mellett egy új tantárgyat is bevezettek szakma és gazdaság név alatt, melynek célja a kulcskompentenciák fejlesztése, melyre a későbbiekben szükségük lesz a diákoknak.

Láthattuk, hogy a német iskola mennyire tudatosan irányítja már a 7. osztálytól a diákokat a szakmai élet felé, hiszen mi más lenne az iskola feladata a társadalomban, minthogy a kulcskompetenciákat fejlessze, melyre az élet minden területén szükség van.

A bemutatók és workshopok után úticélunk Luxemburg volt: Schengenben megnézni az Európa Emlékművet és Múzeumot, valamint Luxemburg városban az Európai Parlamentet.

Schengen  Orscholztól közel fekvő luxemburgi városka, a Mosel folyó fölött átívelő híd közepén jelöli a tábla, hogy Luxemburgba léptünk.

Schengenbe jó volt újragondolni, hogy milyen jelentős nap volt 1985. június 14-e.

Ezen a napon e kis borkitermelő városkán átfutó Mosel folyón az épp ott horgonyzó Princesse Marie-Astrid hajó fedélzetén az NSZKFranciaország és a Benelux államok aláírták a schengeni egyezményt. A megállapodást 1990június 19-én kibővítették a Schengeni Végrehajtási Egyezménnyel. A megállapodás és az egyezmény végül teljes mértékben 1995-ben lépett hatályba az öt alapító, valamint Spanyolország és Portugália részvételével. Később más államok is csatlakoztak a schengeni övezethez. A résztvevő 5 ország közül mi voltunk az egyedüliek, akik nem tagja a schengeni övezetnek. Az oszlopokon hiába is keresné valaki a Romániát szimbolizáló csillagot. Így beértük Anyaországunk csillagának megkeresésével.

A Schengeni egyezmény teszi lehetővé az országok közötti szabad mozgást, mivel eltörölte a belső határokat, az Unió külső tagállamainak határain viszont megerősítette a külső ellenőrzést.

Az Európa Múzeum egy kis interaktív múzeum, egy rövidfilm mutatja be az Európai Unió történetét.

 

Ezután Luxemburg városába vettük az irányt, ahol az Európai Parlamentet látogattuk meg a Robert Schuman épületben. Tulajdonképpen az Európai Parlament első ülésterme látogatható, az épület pedig jelenleg az intézmény működését biztosító, alapvető adminisztratív gépezet jelentős részének ad otthont. Az ülésterem meglátogatásakor sor került az Európai Parlamentről és az európai intézményekről szóló ismertetőre. Természetesen nem maradhattak el a fotózkodások sem.