Ezzel a címmel szervezte iskolánk 2019. április 1-5 között az „Élet Európában határok nélkül” nevet viselő Erasmus+ projekt negyedik találkozóját.

A találkozó célja az volt, hogy tudatosítsa a résztvevőkben, a zene összeköti Európa országait, ugyanakkor rávilágítson arra is, hogy a nemzetek, nemzetiségek sokféleségének köszönhetően mennyire eltérő is a zenei kultúra a különböző országokban. A zene nem csak akusztikus jelenség, különös hatása van ránk, befolyásolja közérzetünket, összetartásra és elfogadásra indít.

„Aki zenével indul az életbe, bearanyozza minden későbbi tevékenységét, az életnek olyan kincsét kapja ezzel, amely átsegíti sok bajon. A zene tápláló, vigasztaló elixír, és az élet szépségét, s ami benne érték, azt mind meghatványozza.”- vallja Kodály Zoltán és vele együtt mi is.

A találkozó előtt a projektben részt vevő öt ország diákja megvizsgálta, hogy a családban mennyire él még az éneklés és hangszeren való játszás hagyománya. Hogyan is indulunk el az életbe, mit látunk, tapasztalunk a családban? Érdekes következtetéseket vonhattunk le: nem csak időbeli síkon, a generációk között lelhetünk fel különbségeket a zenei ízlés, éneklés, hangszeren való játszás tekintetében, hanem térbeli, nyugat-kelet irányban is vannak különbségek. Míg a nyugati országokban (Németország, Franciaország) a megkérdezettek közül többen játszanak a hangszeren, a családban való éneklés, közös éneklések a keleti országokban elterjedtebbek (Lengyelország, Magyarország, Románia).

A négy országból jött vendégeinket színes program várta. A zene témáját jártuk körül több irányból: klasszikus zene, modern zene, népzene, néptánc stb.

I.nap, 2019.04.01

Az első napot ünnepélyes megnyitóval kezdtük, melyen megtiszteltek jelenlétükkel a Maros megyei főtanfelügyelő, Ioan Macarie, az európai projektekért felelős Maros megyei tanfelügyelő, Gazsi Ștefan valamint Beszterce-Naszód megyei tanfelügyelő Hudrea Daniela. A vendégek köszöntése után iskolánk kórusa, a Sola Gratia örvendeztette a jelenlevőket Enyedi Csaba tanár úr vezetésével. Balizs Kriszta és Szilágyi Gyopár végzős diákok röviden bemutatták iskolánk múltját és a jelenlegi diákéletet. Iskolánk színtársulata, a Refi-Színpad egy vicces jelenetet írt erre az alkalomra „Barátságok határok nélkül” címmel Márton Csilla tanárnő segítségével. Ennek bemutatása jó ráhangolódás volt a hét többi programjára: nem számítanak a nyelvi korlátok, a klisék törlésével, egymás elfogadásával akár barátságok is születhetnek. A zene varázslatos ereje összeköt bennünket.

Az ünnepélyes megnyitó után a diákok bemutatói következtek „Modern zene hazámban” címmel. Minden ország diákjai kiválasztottak egy együttest hazájukból, amit szívesen hallgatnak és azt bemutatták társaiknak. A mi diákjaink (Ábrám Zsuzsa, Joó Ildikó, Szabó Iringó és Suciu Evelin) a Carla`s Dreams zenei projektet mutatták be.

Ezt követően izgalmas munka várt a résztvevőkre: Ben E. King: Stand by me című dal második szakaszát az itteni találkozó előtt minden ország lefordította a saját nyelvére, így a második szakaszt öt nyelven énekelhettük. A Refi-Karaván, Márton Előd tanár úr vezetésével biztosította a hangszeres kíséretet.

A napot a polgármesteri hivatal meglátogatásával zártuk. A vendégeket dr. Makkai Gergely, alpolgármester és dr. Magyary Előd tanácsos fogadta és köszöntötte.

II. nap, 2019.04.02

Minden országban a projekt részeként üzemlátogatásokon veszünk részt, melyen egy  30 kérdéses kérdőívet kell kitölteniük a diákoknak. Ezáltal összehasonlíthatják a különböző országok munkaerőpiacát, munkalehetőségeit, munkaviszonyokat stb.

 

A zene témához kihagyhatatlan volt a szászrégeni Gliga Group hegedűgyár meglátogatása, ahol ügyes kezű mesteremberek készítik a világ szinte minden táján híres szászrégeni hegedűket és húros hangszereket. A gyár tulajdonosa és alapítója Vasile Gliga igazi sikertörténetet mondhat magának. 1988-ban készítette el az első saját hegedűjét egy kis kamrában, ma 900 embernek ad munkát. A sikerhez hozzájárultak a környék juhar és lucfenyői is, melyek rostjai nem egyenesen, hanem hullámosan nőnek. Ez adja a fa jó rezonanciáját. Tanuló-, egyetemi-, professzionális-, illetve mesterhegedűk széles skálája található meg a gyárban elfogadható áron, már 50-1500 euroért.
A termékek 98%-a külföldre kerül, ezeknek is a fele az Egyesült Államokba - tudhattuk meg az idegenvezetőtől.

 

A hangszergyár mellett óvodát, iskolát alapított és akkreditáltatott Vasile Gliga. Ma Szászrégenben van az ország egyetlen, sporttáncszak-oktatással foglalkozó tanintézete. Nemcsak tantermek, hanem három próbaterem, különleges sporttánc csarnok áll rendelkezésükre. Ebben a teremben láthattunk egy kis sporttánc bemutatót 5-6. osztályos diákokkal.

Hazafele meglátogattuk Gernyeszegen a Teleki-kastélyt, melyet dr. Kálmán Attila, történelem szakos tanár mutatott be. Döbbenettel vették tudomásul a külföldi vendégek, hogy a kastély, amelyben régen gyermekotthon és tüdőbetegek számára fenntartott rész működött, Erdély még jó állapotban levő kastélyai közé tartozik.

III. nap, 2019.04.03

A harmadik nap városnézéssel indult  két csoportban: Lazsádi László, földrajztanár valamint Kolozsvári Szilárd, történelem szakos tanár angol illetve német nyelven mutatatták be városunk gyöngyszemeit. A városnéző séta a Kultúrpalotánál zárult a Tükörterem valamint a a Közigazgatási Palota tornyának meglátogatásával.

A klasszikus zenei bemutatóknak mi sem adhathatott volna szebb és jobb helyet, mint a Kultúrpalota Kisterme. Ebben az impozáns teremben köszöntötte a résztvevőket dr. Soós Zoltán, a Maros Megyei Múzeum igazgatója.

Egészségügyi okok miatt sajnos nem tudott eleget tenni meghívásunknak Csíky Boldizsár, marosvásárhelyi zeneszerző, muzikológus. Az ő üzenetét tolmácsolták Szilágyi Mihály valamint Sikó Judith tanárok. Európai jelenlét a marosvásárhelyi zenei életben címmel vázolta fel városunk híres zeneszerzője Marosvásárhely zenei, kulturális profilját. A Kultúrpalota megépülésével és az Állami Filharmónia megalakulásával összekötődött Marosvásárhely Európával és a világgal.

 

Az európai klasszikus zene összefonódásai, egymásra hatásai derültek ki a diákok bemutatójából is. A mi diákjaink (Nagy Ágota, Cucui Orsolya, Neagoi Bernadett és Simon Dorottya) George Enescu román zeneszerző életét, munkásságát mutatták be.

E napot egy kötetlenebb programmal zártuk: a Marosvásárhelyi Gyerekpalota táncosaival egy közös flash-mob táncot tanított be Mihaela Codreanu tánctanárnő. A koreagráfia begyakorlása után videófelvétel készült a táncról az iskolánk sportpályáján.

IV. nap, 2019.04.04

A negyedik napot hangszerbemutatással és plakátkiállítással kezdtük  iskolánk dísztermében. Minden ország bemutatta hazája tipikus hangszerét, majd plakát formában kiállította a színpadon levő kiállítási táblákra.  A mi diákjaink (Urbán Rudolf és Barát Áron) egyik legősibb tipikus hangszert, a cimbalmot mutatták be.

A nap többi részében a Marosvásárhelyi Művészeti Szaklíceum diákjai és tanárai játszodták a fontos szerepet.

A művészeti iskola dísztermében klasszikus zenei műhelyen vettük részt, melyet Vass Edit valamint Madaras Ildikó tanárnők vezettek. Bemutatásra és megszólaltatásra kerültek különböző hangszerek, betekintést nyertünk többek között a kamarazenekarba, operett éneklésbe. A játék révén láthattuk, hogy a különböző hangvételű zenék milyen érzéseket váltanak ki a hallgatóságban, érdekes volt tapasztalni, hogy a zene szavak nélkül milyen hasonló üzeneteket közvetít.

Zenei kultúránk, hagyományunk része a népzene, néptánc. E témához is remek programot állítottak össze a művészeti iskola diákjai és tanárai. Mivel nagyobb térre volt szükségünk, átsétáltunk a Gecse Dániel Szakkollégium nagytermébe.

Madaras Ildikó tanárnő rövid bevezetőjét a népzene világába egy magyar illetve egy román népdalénekes énekei követték. Lehetőség volt összevetni e két együtt élő nép zenei világát valamint népviseltét.

Ezután a marosvásárhelyi Cinige zenekar lépett fel Sinkó András népzenekutató és oktató tanár vezetésével. Továbbra ők húzták a talpalávalót Papp Zsuzsanna diáklány által vezetett néptánccsoportnak. Rövid táncbemutatójuk igazi táncház hangulatot keltett. A résztvevőknek is megtanítottak egy pár lépést, igazi közösség és kultúra összekovácsoló jelleget öltött ez a tevékenység.

A csütörtök esték a marosvásárhelyi klasszikus zenét kedvelői számára fontosak a hangversenyek miatt.  Ezen a héten éppen a filmzene volt műsorra tűzve, a laikus számára is könnyen emészthető műfaj. Feledhetetlen élményben volt része vendégeinknek a Kultúrpalota csodálatos termében részt venni ezen a hangversenyen. Sok diáknak ez volt első hangversenyélménye.

V. nap, 2019.04.05

A találkozó utolsó napja rövid betekintés volt az erdélyi szászvidékbe. Kis körutat tettünk meg Segesvár, Berethalom és Szeben útvonalon.

A berethalmi erődtemplomot megcsodálva, Segesvár valamint Szeben történelmi központjain sétálva megismerkedhettük az erdélyi szászok rövid történelmével, kultúrájával, építkezési szokásaival.

Egy élménydús hét után nehéz volt megválni a vendégektől, viszont egyesekben még ott van a viszontlátás reménye, hiszen egy év múlva a franciaországi iskola lát vendégül.