Diversitate culturală de demult și azi. Aceasta a fost tema programei Erasmus+ „Schengen 2.0 – Viața fără granițeîn Europa” a celei de a doua întâlniri „Zespol Szkol Ponadgimnazjalnyck Nr. 1 im Jana Szczepanika w Krosnie” organizată între 23-27 aprilie 2018 la școala din Polonia. Cei patru elevi ai Liceului Vocațional Reformat din Tg-Mureș (Szilágyi Gyopár și Balizs Kriszta – elevi din clasa a XI-a alfa, Urbán Rudolf – elevi în clasa a X-a beta, Barát Áron –  elev în clasa a IX-a beta ) și profesorii lor (doamna profesor Sikó Judith  – conducător de proiect,  doamna profesor István Gizella și domnii profesori Lazsádi László és Benedek Zsolt) au participat la acest eveniment reprezentânt România lângă școlile din Germania, Franța, Ungaria și Polonia.

 După întâlnirea din octombrie, care a avut loc la Hódmezővásárhely, școala din Krosno a fost gazda evenimentului bogat în realizări, derulând pe parcursul unei săptămâni.  Ideea centrală și scopul acestei întâlniri a fost de a atrage atenția tinerilor asupra faptului că Europa multiculturală este afectată și influențată de cultura diferitelor popoare, dar și de popoarele migratoare.

Bővebben: Erasmus+: Schengen2.0 – Krosno - C2

Az Erasmus+: „Schengen2.0” lengyelországi találkozó záróakkordja a lenyűgöző Krakkó, az egykori királyi város meglátogatása volt. A lengyelországi nemzetek sokszínűségének az egyik  példája a krakkói zsidó negyed. Látogatásunkat Schindler gyárának a megtekintésével kezdtük.  Oskar Schindler neve bizonyára sokaknak ismerősen cseng az 1993-ban forgatott, Schindler listája című filmből. Spielberg dokumentarista stílusú alkotása a szudétanémet gyáros és üzletember igaz történetét meséli el, aki a második világháború alatt mintegy 1200 zsidót foglalkoztatott zománcedény gyárában, ezáltal megmentve őket a haláltól. Személyisége és alakja ambivalens képet mutat a kettősség miatt, amit az okozott, hogy egyszerre volt élvhajhász, cinikus, náci kollaboráns, másrészt, önzetlen, emberbarát és bátor férfi. A gyárban tett idegenvezetéses látogatás során megtudtuk, hogy Schindler a német hadsereg részére gyártott fazekakat és serpenyőket. 

Bővebben: Erasmus+: Schengen 2.0 – Krosno – C2 – 5 nap

Krosno várost hosszú időn keresztül kis Krakkónak is nevezték. Egykor várfalakkal, bástyákkal körülvett királyi város volt. A XVII. század derekáig a város a posztó, a gabona és a borkereskedelem központja volt. A magyar, főleg a tokaji borokat itt raktározták. Ez az időszak volt a város virágkora. A második világháborús pusztulásból megújhodott Krosno ma az üvegéről ismeretes. Az üveg városának is nevezik. Ez volt a témája a lengyelországi találkozás negyedik napjának is: a híres krosnoi üveg.

Az üveggyártás nemcsak a városra jellemző, hanem a település környékére is. Ennek következtében a napot a rymanovi Sabina üveggyár meglátogatásával kezdtük. 

Bővebben: Erasmus+: Schengen 2.0 – Krosno – C2 – 4 nap

Amint az első két nap is bizonyítja, az Erasmus+: „Schengen 2.0 – Élet Európában határok nélkül” legfontosabb szerepe az, hogy a benne résztvevő országok diákcsapatai megismerjék egymás kultúráját, hagyományait, elfogadják egymást. Sokszínűség egy egységes Európában. Ennek szolgált a krosnoi találkozás harmadik napja is, amelynek fő témája a tánc volt. 

Minden csapat feladata az volt, hogy mutasson be egy táncot/táncrészletet, amely jellemzi szülőföldjét, majd tanítsa meg a többi országból jött diákokat az általuk bemutatott táncra. Nem volt könnyű feladatuk a diákoknak, hiszen a legtöbbjük akkor táncolt először ahhoz hasonlót, de mindegyikük próbálta a legjobbat teljesíteni és megtanítani diáktársát a saját táncára.

Bővebben: Erasmus+: Schengen 2.0 – Krosno – C2 – 3 nap

Az Erasmus+: „Schengen 2.0” projekt lengyelországi találkozásának második napjának fő témája a kulturális sokszínűség volt. Ennek keretén belül az öt ország diákképviselői azt a feladatot kapták, hogy bemutassák az országukban együtt élő nemzeteket, azok vallási világát, szokásaikat, kultúrájukat. A bemutatókat a krosnoi diákok kezdték el. A lengyel nemzet mellett bemutatták a zsidó és a lemkosz népet is, azok szokásait, fontosabb épületeiket. A bemutatójuk során külön kitértek azok a személyek bemutatására, akik hozzájárultak a technika fejlődéséhez.

A hódmezővásárhelyi diákok az Osztrák-Magyar Monarchiában élő nemzeteket mutatták be. A magyar és az osztrák nemzet mellett bemutatták a monarchiában élő fontosabb kisebbségeket, mint például a lengyelek, csehek, szlovákok, románok, horvátok, szerbek, olaszok. Minden nemzetből kiemeltek 1-2 híres személyiséget, írót, költőt, tudóst, felfedezőt.

A Refis csapat feladata a Romániában élő fontosabb kissebségek bemutatása volt. A rendelkezésünkre adott idő alatt sikerült bemutatni az erdélyi és a dobrodzsai kisebbségeket. 

Bővebben: Erasmus+: Schengen 2.0 – Krosno – C2 – 2 nap