Református Kollégium

A Marosvásárhelyi Református Kollégiumba történő felvétel a Nemzeti Oktatásügyi Minisztérium előírásai alapján történik. Iskolánkba a diákok felekezetre való tekintet nélkül jelentkezhetnek. Sikeres felvételi vizsga illetve számítógépes elosztás esetén az iskolába való beiratkozás az intézmény belső rendszabályzatának az elfogadása után történik. 

A 2024-2025-ös iskolai tanévben három külön profilú líceumi 9. osztályt indítunk: 

1. HUMÁN-TEOLÓGIAI OSZTÁLY

Követelmények:

- A felvételizőnek ne legyen kilencesnél kisebb magaviseleti jegye az V-VIII. osztályban;

- A felvételizőnek kötelező az iskola által megszervezett szóbeli és írásbeli vizsgán részt vennie. A szóbeli vizsgán minősítést kap (Elfogadott/Visszautasított). Ezen a vizsgán a diák egy maga által kiválasztott imádságot kell elmondania, és meg kell indokolnia, hogy miért szeretne a Református Kollégium diákja lenni. Az írásbeli egy két órás vizsga, amelynek anyagát az Erdélyi Református Egyházkerület által kidolgozott és a Román Tanügyminisztérium által elfogadott tematika képezi. A tematika a következő:

I.                A világ és az ember teremtése

-        A világ teremtése (1Móz 1 – 2,4)

-        Az ember teremtése (1Móz 2,5-25)

II.              A bűn és következménye

-        Bűneset (1Móz 3. rész)

-        Kain és Ábel (1Móz 4,1-15)

III.            Isten megszólít

-        Mózes elhívása (2Móz 3,1-15; 4,1-17)

-        Sámuel elhívása (1Sám 3. rész)

IV.            Isten gondviselése

-        Átkelés a Vörös-tengeren (2Móz 14. rész)

-        Az ötezer ember megvendégelése (Mk 6,30 – 44)

V.               A hit próbája

-        Ábrahám és Izsák (1Móz 22,1-18)

VI.            Jézus Krisztus személye

-        Jézus születése (Lk 2,1-20)

-        A kánai menyegző (Jn 2,1-11)

VII.          Jézus tanítása

-        Az irgalmas samaritánus (Lk 10, 25-37)

VIII.        Jézus szenvedéstörténete

-        A Gecsemáné-kertben (Mt 26,36-56)

-        Jézus a keresztfán (Lk 23,32-43)

IX.            A feltámadott Jézus megjelenése

-        Tamás kételkedése (Jn 20,19-29)

X.               Megtérés

-        Saul megtérése (ApCsel 9,1-25)

Beiratkozáshoz szükséges iratok: 

a beiratkozási kérvény melléklete (az általános iskola állítja ki);

- születési bizonyítvány fénymásolata;

- személyi igazolvány fénymásolata;

- szülők személyi igazolványának fénymásolata;

- lelkészi ajánlólevél;

- keresztelési igazolás (a neoprotestáns felekezetek részéről egy igazolás, hogy gyülekezetűk aktív tagja és folyamatban van a megkeresztelkedés);

- orvosi igazolás;

- nyilatkozat arról, hogy elfogadja a Református Kollégium belső rendszabályzatát és betartja azt; (csatolva)

- borítékos dosszié.

A felvételire való beiratkozás személyesen történik az iskola titkárságán (Marosvásárhely, Bolyai utca 3 sz.) 11-15 óra között.

A vizsgára való beiratkozás időpontja: 2024. május 16-17.

A felvételi vizsgájának az időpontja 2024. május 21-24. 

A felvételi vizsgájának az időpontja 2024. május 23. A felvételi vizsga a módszertannak megfelelően 2 részből áll:

- 12 - 14.30 között szóbeli vizsga (kizáró jellegű)

 

- 15 - 17 óra között írásbeli vizsga.

A felvételi vizsgára az iskola helyszínén felkészítőket tartunk május 11-én és 18-án de. 10 órai kezdettel.

Eredményhirdetés és óvások letétele: 2024. május 27.

Végleges eredmények: 2024. május 31.

A humán-teológiai osztályba be nem jutott diákok vagy bejutó helyükről lemondott diákok a beiratkozási kérvény mellékletét 2024. július 11-én vehetik ki a titkárságról.

FONTOS: Akik a humán teológiai osztályba bejutottak, a "nagy" számítógépes elosztáson már nem vesznek részt. Ők a beiratkozással intézményünk diákjainak számítanak. A bejutási média számítása a 2024-2025-ös tanévre kiadott felvételi módszertanának a 2-es melléklete, II.2. pontja alapján történik.

2. TÁRSADALOMTUDOMÁNY-ANGOL INTENZÍV OSZTÁLY

3. TERMÉSZETTUDOMÁNY-ANGOL INTENZÍV OSZTÁLY

 

Az utolsó két profilú osztályba jelentkezők felvételi vizsga nélkül, a számítógépes elosztás révén kerülnek iskolánkba. Számukra is kötelező a Református Kollégium belső rendszabályának tudomásul vétele és betartása, illetve a legkisebb 9-es magaviseleti jegy. 

EREDMÉNYES KÉSZÜLÉST ÉS SIKERES VIZSGÁZÁST KÍVÁNUNK

MINDEN NÁLUNK TANULNI VÁGYÓ DIÁKNAK!!!

Letölthető dokumentum(ok)
Download this file (Declarație ROI.pdf)Declarație ROI.pdf[ ]535 Downloads
Download this file (RI 2023-2024.pdf)RI 2023-2024.pdf[ ]509 Downloads