Református Kollégium

A Marosvásárhelyi Református Kollégiumba történő felvétel a Nemzeti Oktatásügyi Minisztérium előírásai alapján történik. Iskolánkba a diákok felekezetre való tekintet nélkül jelentkezhetnek. Sikeres felvételi vizsga illetve repartició esetén az iskolába való beiratkozás az intézmény belső rendszabályzatának az elfogadása után történik. 

A 2020-2021-es iskolai évben két külön profilú líceumi 9. osztályt indítunk: 

1. HUMÁN-TEOLÓGIAI OSZTÁLY

Követelmények:
- legalább kilences magaviseleti jegy az V-VIII. osztályok idején;
- a jelöltek számára kötelező az iskolában megszervezett bibliaismereti- és énekvizsga. A bibliai történeteket az előírt igehelyek szerint kell tudni, magyarázat nélkül. Az énekelni nem tudók számára elegendő a szöveg ismerete, az énekelni tudók viszont előnyt élveznek. 

Szükséges iratok: 
- születési bizonyítvány fénymásolata;
- személyi igazolvány fénymásolata;
- szülők személyi igazolványának fénymásolata;
- lelkészi ajánlólevél;
- az általános iskola által kiállított iratok,
- osztályfőnöki jellemzés (zárt borítékban);
- az V-VIII. osztályos ellenőrző könyv első lapjának és a félévi lezárásokat tartalmazó lapjainak fénymásolata;

- papír levéldosszár (dosar plic).

A felvételire való beiratkozás az iskola székhelyén, a Bolyai utca 3. szám alatt történik, május 11-12-én, 9-14 óra között. 
A felvételi vizsgára az iskola helyszínén felkészítőket tartunk  április 25-én, május 2-án és 9-én de. 10 órai kezdettel.
A felvételi vizsga feltételezett időpontja: 2020. május 15. A vizsga két próbából áll:  szóbeli illetve  írásbeli vizsga a megadott tételekből. A szóbeli vizsga 13 órától kezdődik és kizáró jellegű. Az írásbeli vizsgára 15 órától kerül sor. Mindkét vizsga a Marosvásárhelyi Református Kollégium székhelyén lesz megtartva (Bolyai utca 3 sz., Marosvásárhely).

FONTOS: A humán teológiai osztályba bejutottak a "nagy" számítógépes elosztáson már nem vesznek részt, ők az iskolánkba történő beiratkozás után már az intézmény diákjainak számítanak.  

BIBLIAISMERETI TÉTELEK :
1. Teremtés 1Mózes 1,1 – 2,3
2. Ember teremtése 1Mózes 2,4 -24
3. Bűneset 1Mózes 3. rész
4. Kain és Ábel 1Mózes 4, 1-16
5. Az özönvíz kezdete 1Mózes 6, 9 – 22 és 7, 11 –24
6. Az özönvíz vége 1Mózes 8. rész
7. Ábrahám hite 1Móz 22, 1-19
8. Mózes. 2Mózes 2. rész
9. Sámuel elhívása. 1Sám 3, 1-21
10. Dávid felkenése 1Sám 16. rész
11. Jézus Krisztus születése Lukács 2, 1-20
12. Jézus megkísértése Máté 4,1-11
13. Jézus csodái /5000 ember + tengeren járás/ Máté 14, 13-33
14. Példázat a tíz szűzről Máté 25, 1-13
15. Az irgalmas samaritánus Lukács 10, 25-37
16. Jézus elfogatása Máté 26, 47-75
17. Jézus halála Máté 27, 45-66
18. Jézus feltámadása Lukács 24, 1-12
19. A Szentlélek kitöltetése Csel. 2, 1-21
20. Saul megtérése Csel. 9, 1-22

ÉNEKEK :
Az új református énekeskönyv szerint az első versszakok éneklése szükséges

25. Szívemet hozzád emelem
42. Mint a szép híves patakra
65. A Sionnak hegyén 
80. Hallgass meg Izrael pásztora
90. Tebenned bíztunk
105. Adjatok hálát az Istennek
146. Áldjad én lelkem az Urat
157. Nem vagyunk mi magunkéi 
175. Uram bocsásd már el
191. Az Istennek szent angyala
204. Szívünk vígsággal
251. Jövel Szentlélek
238. Örvendezzetek egek
437. Csendes éj, szentséges éj
439. Kicsiny Betlehemben
458. Az Úr csodásan működik
462. Itt van szívem
468. Kövesd a Jézust
483. Fönn a csillagok felett
451. Te vagy napvilágom

2. TÁRSADALOMTUDOMÁNY-ANGOL INTENZÍV OSZTÁLY

Az ebbe az osztálytípusba jelentkezők felvételi vizsga nélkül, a számítógépes elosztás révén kerülnek iskolánkba, számukra is kötelező a Református Kollégium belső rendszabályának a tudomásul vétele és betartása, illetve a 9-es legkisebb magaviseleti jegy. 

MINDEN NÁLUNK TANULNI VÁGYÓ DIÁKNAK EREDMÉNYES KÉSZÜLÉST ÉS SIKERES VIZSGÁZÁST KÍVÁNUNK!!! 

Letölthető dokumentum(ok)
Download this file (ordin admitere.pdf)ordin admitere.pdf[ ]67 Downloads