Szokásunkhoz híven az idén is megszerveztük a tanári összerázó hétvégét, ez úttal dec. 7-9 között, a helyszín maradt változatlanul Parajd. 2016-ban az iskola célja, missziója volt a képzés témája, 2017-ben a keresztyén pedagógia, 2018-ban a csapat működése.

A konkrét teambuildingre, csapatépítésre szombaton került sor. Két nagyobb lélegzetű blokkban, délelőtt és délután foglalkoztunk a csapat témájával. Cosma István tréner pörgő, dinamikus módon vezette a foglalkozásokat. Rengeteg csoportdinamikai játékot vetett be annak érdekében, hogy a tanári kar a rendelkezésre álló idő alatt még jobban összeforrjon, szaknyelven a csoportkohézió még intenzívebb legyen.

A képzésnek több volt a gyakorlati, mint az elméleti része. A tréner rávezetett a csapatműködés alapismereteire. Három csoportban dolgoztatott, a három csoport három különböző feladatot kapott.

Az egyik csoport meg kellett határozza mitől csapat egy csoport? A leírásuk így hangzott: a csapat egy olyan közösség, amelynek a tagjai közös célok eléréséért dolgoznak EGYÜTT ...

Egy másik csapat fel kellett sorolja, hogy milyen tényezők akadályozzák a csapatfejlődést. A következő tényezőket sorolták: dominancia/féltékenység, arogancia, rágalmazás, pletykálkodás, előítéletek, konfliktusok, frusztráció, intolerancia, empátia hiánya, antiszociális viselkedés, manipuláció, szabálysértés, egoizmus, komolytalanság.

A harmadik csapat meg kellett fogalmazza, hogy mi segíti elő a csoport működését. Szerintük az alábbi tényezők mozdítják előre a csapatot: őszinteség/bizalom, kommunikáció, segítőkészség, egymásra figyelés, pozitív hozzáállás, empátia, tolerancia, konfliktuskezelés, tisztelet.

Legvégén mindhárom csapat összesítette, hogy milyen 10 tényező működtet egy jó csapatot. Csak az egyik csapat leírását osztom meg: humor, stratégia, vezető, felelősség, egymásra figyelés, megértés, tisztelet, odaadás, megbocsájtás, szeretet.

Jó volt önmagunkon dolgozni, jó volt a csapatszellemen dolgozni, és nem utolsó sorban, hanem lehet, hogy első sorban: jó volt játszani. Az ember nemcsak homo sapiens (gondolkodó ember), nemcsak homo faber (alkotó ember), hanem homo ludens is (játszó, játékos ember). Hogyan foglalkozzunk pedagógusokként hatékonyan fiatalokkal, gyerekekkel, ha elfelejtünk játszani?

Jövőben nov. 22-24 között újra összerázódunk szintén Parajdon!