2019. szeptember 14-15 között a Marosvásárhelyi Református Kollégium volt a házigazdája az erdélyi és partiumi református kollégiumok közös tanévnyitójának.  Felemelő érzés volt számunkra, hogy ennek a találkozónak házigazdái lehettünk. Az eseményen 11 református vagy református jellegű iskola vett részt:  a Szatmárnémeti Református Gimnázium, a Nagyváradi Lorántffy Zsuzsanna Református  Gimnázium, a Zilahi Református Wesselényi Kollégium, a Kolozsvári Református Kollégium, az Apáczai Csere János Elméleti Líceum Kolozsvárról, a nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium, a  székelyudvarhelyi Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium, a Sepsiszentgyörgyi Református Kollégium, a Kézdivásárhelyi Református Kollégium,  a legfiatalabb refomátus jellegű iskola, a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Líceum illetve a házigazda iskola, a Marosvásárhelyi Református Kollégium. Minden iskolát két diák, illetve az igazgató, aligazgató és iskolalelkész képviselte.

A vendégek érkezése már szombaton megtörtént, ahol egy lelkes házigazda csapat várta őket.

Az ebéd elfogyasztása után a vendégiskolák képviselői városnéző sétára indultak Lazásdi László földrajz szakos tanár és Márton Előd iskolalelkész vezetésével, amely során meglátogatták a Teleki Téka könyvtárát és a Kultúrpalotát. Este a diákok a marosvásárhelyi diákokkal a Maros parton résztvettek az Ő az út keresztény zenefesztiválon, a felnőttek pedig az iskola tanári szzobájában megbeszélték a 2019-2020-ban szervező közös programokat.

A vasárnapi ünnepi istentiszteletnek a gecse utcai református Kistemplom adott otthont. Az iskolák képviseleteinek ünnepélyes zászlós bevonulása után, főtiszteletű Jakab István, a Maros-Mezőségi Egyházmegye esperese hirdette az igét. Ezt követően Benedek Zsolt, a marosvásárhelyi kollégium igazgatója köszöntötte a vendégeket, külön kiemelve a Bolyai Farkas Elméleti Líceumot, amely egy nappal korábban csatlakozott a református jellegű iskolák soraiba.

Az ünnepség során kiosztásra került az immár hagyományossá vált Bethlen Gábor díj, amelyet ezuttal Bustya János, a sepsiszentgyörgyi kollégium lelkésztanára kapta elismerésként a refomátus oktatás terén tett fáradhatatlan és önzetlen munkásságáért.

Az ünnepség keretén belül külön köszöntötték az iskolák képviselőit és az ünneplő gyülekezetet dr. Farkas Balázs, beosztott konzul, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa részéről, Macarie Ioan – Maros megyei főtanfelügyelő úr, Illés Ildikó tanárnő, a Maros megyei tanfelügyelőség főtanfelügyelőhelyettes asszonya, Péter Ferenc úr – Maros megye tanácsának elnöke, illetve Dr. Novák Csaba-Zoltán, Románia Szenátusi Oktatási Szakbizottságának az alelnöke.

Az ünnepélyt a Marosvásárhelyi Refomátus Kollégium kórusa, illetve dícsőitő énekeket előadó rögtönzött zenekara tette színesebbé. A tanévnyitó a IX. osztályosok ünnepélyes fogadalomtételével fejeződőtt be.

A rendezvény támogatói: