Az alábbiakban ismertetjük a minisztérium által kiadott jegyadási, félév végi, évvégi lezárási procedúrát.

 

I. Elemi osztályok:

  • 1.eset: ha a diáknak van két minősítése második félévre, ezek átlagával le lehet zárni;
  • 2. eset: ha a diáknak egy minősítése van második félévre, akkor be lehet írni második jegyként a távoktatás ideje alatt adott osztályzatot/osztályzatokat;
  • 3. eset: ha a diáknak egy minősítése van második félévben, és nincs lehetőség a távoktatásban adott osztályzat beírására, akkor az első félévi átlagát (médiát) kell beírni második jegyként;
  • 4. eset: ha a diáknak nincs egy minősítése sem második félévre, akkor az évvégi átlaga az első féléves átlaga lesz;

II. Gimmnáziumi, középiskolai és posztlíceumi osztályok:

  • 1.eset: ha a diáknak van két jegye második félévre, ezek átlagával le lehet zárni;
  • 2.eset: ha a diáknak egy jegye van második félévre, akkor be lehet írni második jegyként a távoktatás ideje alatt adott osztályzatot/osztályzatokat;
  • 3.eset: ha a diáknak egy jegye van második félévben, és nincs lehetőség a távoktatásban adott osztályzat beírására, akkor az első félévi átlagát (médiát) kell beírni második jegyként;
  • 4. eset: ha a diáknak nincs egy jegye sem második félévre, akkor az évvégi átlaga az első féléves átlaga lesz;
  • 5 eset:ha a diák első féléves átlaga kisebb mint 5-ös, akkor a tanár és diák közös megegyezése alapján meghatároznak egy időpontot, amikor a diák lehetőséget kap egy felmérő írására, projekt bemutatására. A kapott jegy lesz az évvégi átlag.