2018. április 13-15 között került megrendezésre a XIX. Bocskai István Református Műveltségi Vetélkedő a Pest megyei Halásztelken, melyen évről-évre képviseltetik magukat a IX-XII - es református kollégista diákok, akik hármas csapatokban mérik össze tudásukat a kiadott tananyagból. Idén 15 csapat, köztük a mi iskolánk csapata is, állt rajtvonalhoz, majd tett bizonyságot arról, hogy mi mindent sikerült elsajátítania a dualizmus kori Magyarország irodalmáról, egyháztörténetéről, történelméről, földrajzáról, biológiai és fizikai felfedezéseiről, valamint művészetéről.

A földrajzi távolság miatt, mi, marosvásárhelyi kollégisták már április 12-én délelőtt elindultunk úti célunk, Halásztelek felé kísérőtanárunkkal, Márton Előd iskolalelkésszel. A hosszas és fárasztó út után örömmel vettük tudomásul, hogy végre megérkeztünk. 

Bővebben: XIX. Bocskai István Református Műveltségi Vetélkedő

2018. április 13-15 között zajlott az Atlantisz harangoz országos versmondó verseny Kolozsváron a János Zsigmond Unitárius Kollégium szervezésében. Iskolánkat négy diák képviselte: Birizdó Szabolcs Mihály (XII. beta), Tasnádi Ádám (XI. beta), Bakó Gabriella (XI. alfa) és Székely Melinda (X. beta). A roppant erős mezőnyben becsülettel helyt álltak diákjaink, sok új baráttal, szakmai jó tanáccsal és lelkileg feltöltődve ért haza a kis csapat. Gratulálunk Birizdó Szabolcsnak, akinek teljesült egyik álma, és dicsérő oklevéllel térhetett haza!

Bővebben: Atlantisz harangoz - versmondók vetélkedője

A Nemzetpolitikai Államtitkárság támogatásával a Magyar Védőnők Egyesülete tavaszi körutat tett Erdélyben, tudniillik a 2018-as év a külhoni magyar családok éve. Március 13-án marosvásárhelyi intézményekben tartottak előadásokat kismamáknak, szakembereknek, diákoknak. A Református Kollégium is részese volt a projektnek, helyszínt biztosítottunk az előadások számára. Anyaországi védőnők tartottak előadásokat, a IX alfa számára az elsősegélynyújtásról, a XI alfa számára pedig a családalapításról, családtervezésről.

Bővebben: Védőnők tartottak előadásokat elsősegényújtásról és családtervezésről

1999 novemberében az UNESCO március 21-ét, az északi félteke tavaszának első napját nyilvánította A KÖLTÉSZET VILÁGNAPJÁvá, melyet minden ország a saját eszközeivel, a nem-kormányzati szervek aktív részvételével, a nyilvános és civil szervezetek bevonásával ünnepelhet meg.

 

A Marosvásárhelyi Református Kollégium diákjai évek óta bekapcsolódnak egy, a Maros Megyei Könyvtár által szervezett versfelolvasó maratonba.  Az idén a IX. alfa osztály diákjai voltak a költészet előtt tisztelgő rendezvény aktív résztvevői. Miután mindenki felolvasta az otthonról hozott kedvenc versét, láncolvasásban elhangzott Arany János népszerű balladájának, A walesi bárdoknak a szövege is.

Bővebben: Versmaratonon a Refi diákjai