Július 11-én elballagtak a Marosvásárhelyi Református Kollégium végzős osztályai. Senki nem gondolta, hogy a végzős osztályok utolsó iskolanapja május 29. helyett március 10. lesz. A ballagás ezt a felemás véget is hivatott lezárni.

      Az ünnepség a kollégiumi hagyományokhoz méltóan istentisztelet keretében történt. Diákjaink a Gecse utcai templomból ballagtak el, az istentiszteleten Márton Előd iskolalelkész hirdette az Igét Péter vizenjárásának (Mt 14,22-33) története alapján. Az igehirdető kihangsúlyozta: Jézus arra hívja követőit, hogy a vizen járjanak, hogy hittel legyőzzék a félelmeket. A kérdés az, hogyan indulunk a jövő felé: félelemfüggőségben, kicsinyhitűen vagy hittel?  Az evangélium az utóbbira ösztönöz bennünket.

      Az istentisztelet után következett a ballagási ünnepség. Az ünnepélyt a Kell még egy szó dal meghallgatása után Bendek Zsolt igazgató ünnepi beszéde nyitotta meg.

 

      A személyes hangvételű, bátorítóan és szeretetteljesen útnak engedő igazgatói beszéd után a díjak kiosztása következett. Először Simon Dorottya  évfolyamelső diákot díjaztuk, aki 9,64-es átlaggal végezte a IX-XII. osztályt. Ezt követően kiosztottuk a végzős osztályok legjobb tanulói számára az okleveleket.

       Az eredmények felsorolását Mátyus Anita Gabriella XI. osztályos diáknak a ballagókhoz intézett beszéde követte, ami után sor került a hagyományos díjak átadására.

 

A Györffy család díját Barabás Dávid Szilárdnak adtuk át. A díj odaítélése a négy éves tanulmányi eredmények, versenyeredmények és kulturális tevékenységek alapján történik.

A Csiha Kálmán Templom és Iskola Alapítvány jutalmazta a Református Kollégium azon három végzősét, akik a legjobb tanulmányi eredményeket érték el: Simon Dorottyát, Szabó Kriszta Paulát, Szeredai Vivien Bernadettet.

A Dr. Pethő Attila díjat Simon Kriszta-Barbara vehette át , aki a kiváló tanulmányi eredményei mellett vallás tantárgyversenyeken erősítette a kollégium hírnevét.

A Dr. Csőgör István díjban Neagoi Bernadett részedesedett, aki diákévei alatt az iskola közösségét szolgálta, és annak szellemiségét gazdagította.

1908-ban iskolánk neves tanárának, Koncz Józsefnek az emlékére a kollégium tanárai saját adakozásból létrehoztak egy ösztöndíjat az arra érdemes diákok számára. A Koncz József díjat az idén a tanári kar Gidófalvi Botond Józsefnek ítélte.

      A hagyományos díjak kiosztása után az iskolai kulturális, hitéleti, a diákéletet fellendítő tevékenységekért járó elismerések következtek.  Okleveleket adtunk át mindazon diákoknak, akik tagjai voltak a Refi Karavánnak, a Sola Gratia kórusnak, a Refi Színpadnak, az Agapé diákújság szerkesztőségének, a Mátrix-beszélgetések önismereti csoportjának, illetve az iskolai rendezvényeket hangosító csapatnak.

      A díjak kiosztása után Simon Dorottya, végzős diák búcsúzott az iskolától, diáktársaktól, tanároktól. Az utolsó énekek felcsendülése előtt a végzősök hivatalosan átadták az iskolazászlót az utódoknak, két XI. osztályos diáknak. A zászló átadása üzeni a következő generációnak, hogy maradjon hű a kollégium szellemiségéhez.

Végül felcsendült a Gaudeamus illetve a Ballag már a vén diák az iskola kórusának előadásában, s eljött az a pillanat, amikor az új végzős generáció nagy valószínűséggel fájó szívvel, de büszkén lép ki a templomból, most már nem csak a Gecse utcába, hanem legfőképpen a nagybetűs ÉLET-be.