Tisztelt diákok, öregdiákok, kedves szülők, érdeklődők!

Szeretettel várunk mindenkit a Marosvásárhelyi Református Kollégium tanévnyitóján, amelyre szeptember 12-én reggel 9 órakor kerül sor az iskola udvarán, közösen a Bolyai Farkas Elméleti Líceummal. Ezt követően a Református Kollégium diákjai és tanárai a Gecse utcai Kistemplomba vonulnak át, ahol tanévkezdő istentiszteleten vesznek részt. Sor kerül a IX. osztályos diákok és az új pedagógus kollegák ünnepélyes fogadalomtételére is. A Kollégium diákjai számára a jelenlét kötelező!

Felvételi 2016

A Marosvásárhelyi Református Kollégiumba történő felvétel a Nemzeti Oktatásügyi Minisztérium előírásai alapján történik. Iskolánkba a diákok felekezetre való tekintet nélkül jelentkezhetnek. Sikeres felvételi vizsga illetve repartició esetén az iskolába való beiratkozás az intézmény belső rendszabályzatának az elfogadása után történik. 

A 2016-2017-es iskolai évben két külön profilú líceumi 9. osztályt indítunk: 

1. HUMÁN-TEOLÓGIAI OSZTÁLY

Követelmények:
- legalább kilences magaviseleti jegy az V-VIII. osztályok idején;
- a jelöltek számára kötelező az iskolában megszervezett bibliaismereti- és énekvizsga. A bibliai történeteket az előírt igehelyek szerint kell tudni, magyarázat nélkül. Az énekelni nem tudók számára elegendő a szöveg ismerete, az énekelni tudók viszont előnyt élveznek. 

Szükséges iratok: 
- születési bizonyítvány fénymásolata;
- személyi igazolvány fénymásolata;
- szülők személyi igazolványának fénymásolata;
- lelkészi ajánlólevél;
- az általános iskola által kiállított iratok,
- osztályfőnöki jellemzés (zárt borítékban);
- az V-VIII. osztályos ellenőrző könyv első lapjának és a félévi lezárásokat tartalmazó lapjainak fénymásolata .

A felvételire való beiratkozás az iskola székhelyén, a Bolyai utca 3. szám alatt történik, május 25-26-án, 9-14 óra között. 
A felvételi vizsgára az iskola helyszínén felkészítőket tartunk május 16-án és 23-án de. 10 órai kezdettel.
A felvételi vizsga időpontja május 27-e, 12 órától lesz a szóbeli vizsga, 15 órától az írásbeli. (bővebb információkat a beiratkozásnál). 

FONTOS:A humán teológiai osztályba bejutottak a "nagy" számítógépes elosztáson már nem vesznek részt, ők az iskolánkba történő beiratkozás után már az intézmény diákjainak számítanak.  

BIBLIAISMERETI TÉTELEK :
1. Teremtés 1Mózes 1,1 – 2,3
2. Ember teremtése 1Mózes 2,4 -24
3. Bűneset 1Mózes 3. rész
4. Kain és Ábel 1Mózes 4, 1-16
5. Az özönvíz kezdete 1Mózes 6, 9 – 22 és 7, 11 –24
6. Az özönvíz vége 1Mózes 8. rész
7. Ábrahám hite 1Móz 22, 1-19
8. Mózes. 2Mózes 2. rész
9. Sámuel elhívása. 1Sám 3, 1-21
10. Dávid felkenése 1Sám 16. rész
11. Jézus Krisztus születése Lukács 2, 1-20
12. Jézus megkísértése Máté 4,1-11
13. Jézus csodái /5000 ember + tengeren járás/ Máté 14, 13-33
14. Példázat a tíz szűzről Máté 25, 1-13
15. Az irgalmas samaritánus Lukács 10, 25-37
16. Jézus elfogatása Máté 26, 47-75
17. Jézus halála Máté 27, 45-66
18. Jézus feltámadása Lukács 24, 1-12
19. A Szentlélek kitöltetése Csel. 2, 1-21
20. Saul megtérése Csel. 9, 1-22

ÉNEKEK :
Az új református énekeskönyv szerint az első versszakok éneklése szükséges

25. Szívemet hozzád emelem
42. Mint a szép híves patakra
65. A Sionnak hegyén 
80. Hallgass meg Izrael pásztora
90. Tebenned bíztunk
105. Adjatok hálát az Istennek
146. Áldjad én lelkem az Urat
157. Nem vagyunk mi magunkéi 
175. Uram bocsásd már el
191. Az Istennek szent angyala
204. Szívünk vígsággal
251. Jövel Szentlélek
238. Örvendezzetek egek
437. Csendes éj, szentséges éj
439. Kicsiny Betlehemben
458. Az Úr csodásan működik
462. Itt van szívem
468. Kövesd a Jézust
483. Fönn a csillagok felett
451. Te vagy napvilágom

2. TÁRSADALOMTUDOMÁNY-ANGOL INTENZÍV OSZTÁLY

Az ebbe az osztálytípusba jelentkezők felvételi vizsga nélkül, a számítógépes elosztás révén kerülnek iskolánkba, számukra is kötelező a Református Kollégium belső rendszabályának a tudomásul vétele és betartása, illetve a 9-es legkisebb magaviseleti jegy. 

Szükséges iratok: 
- születési bizonyítvány fénymásolata;
- személyi igazolvány fénymásolata;
- szülők személyi igazolványának fénymásolata;
- lelkészi ajánlólevél;
- az általános iskola által kiállított iratok,
- osztályfőnöki jellemzés (zárt borítékban);
- az V-VIII. osztályos ellenőrző könyv első lapjának és a félévi lezárásokat tartalmazó lapjainak fénymásolata .


MINDEN NÁLUNK TANULNI VÁGYÓ DIÁKNAK EREDMÉNYES KÉSZÜLÉST ÉS SIKERES VIZSGÁZÁST KÍVÁNUNK!!! 

 

 

Tanévzáró a Marosvásárhelyi Református Kollégiumban

Június 24.-én tartotta a Marosvásárhelyi Kollégium a tanévzáró istentiszteletét a Gecse utcai templomban. A liturgiai szolgálatot Lőrincz János esperes végezte, az igét Szegedi László generális direktor hirdette. Az alapige a 42. zsoltárbol hangzott, a 4. versben azt kérdezik a hívő embertől: hol van a te Istened? A generális direktor azt a kérdést tette fel a gyülekezetnek: hol van az Isten? Vajon az az Isten, aki itt lakozott 450 éve az ősi schola, az alma mater falain belül, ma is itt lakozik? Az Isten ott lakozik, ahol béke és szeretet van. Vannak iskolák, ahonnan kizárják Istent, nem lakozhat közöttük, mert nem engedik be. Marosvásárhelyen sok templom van, sok Isten háza, de fontos, hogy az iskola is Isten háza legyen, engedjük be, hogy ott lakozzon. Sőt nemcsak a templom és az iskola legyen az Isten háza, hanem ugyanúgy az otthonaink is.

Az istentiszteletet követően folytatódtak az iskolai tanévzáró mozzanatai. A II. osztályosok furulyajátékát hallhattuk, majd az elemisek dicsérték Istent gitárkísérettel. A 12. osztályosok nevében Császár Timea mondott beszédet. A 12. osztályosok átadták az iskola zászlóját a 11. osztályosok számára, ezzel üzenték, hogy őrizzék a továbbiakban az iskola szellemiségét. Az iskola kórusa több énekszámot is előadott, ezzel tette ünnepélyesebbé az eseményt. A végzős diákoknak átnyújtottuk az egyházi érettségi okleveleket, az osztályok éltanulóit pedig oklevelekkel és érmékkel tüntettük ki. Benedek Zsolt igazgató röviden összefoglalta az elmúlt tanév eredményeit, ezeket összehasonlította a korábbi tanévhez. Az igazgató megköszönte mindazoknak, akik támogatták az elmúlt tanévben iskolánkat. Hagyományhoz híven az ünnepség a végzős diákok kivonulásával zárult.

Sámuel hálaimájával zárjuk a mögöttünk levő tanévet: “mindeddig megsegített minket az Úr!”

                            Márton Előd,

                            iskolalelkész

Feltételek:

-          beszélje a magyar nyelvet;

-          2016. augusztus 31-ig töltse be a 6. életévét (abban az esetben ha nem tölti be a 6. életévét köteles pszihológiai felmérésen részt vennie).

Beiratkozási kalendárium:

-          2016. március 1-én  délelőtt nyílt nap szervezése az iskola Forradalom utca 8 sz. alatti kirendeltségén;

-          2016. március 1-én találkozás a gyermekét iskolánkba beírató szülő és az iskola vezetősége között (délután 4-től - az iskola Forradalom utca 8 sz. alatti kirendeltségén);

-          2016. február 29. és március 18-a között beiratkozás az iskola titkárságán hétköznap 8,00 – 18,00 óra között, illetve szombaton 9,00 – 13,00 óra között (Bolyai utca 3 sz.);

-          2016. március 25-26-én eredményhirdetés.

Minden jelentkező számára kötelező iratok:

-          beiratkozási kérés (űrlap az iskola titkárságán)

-          szülők motivációs levele;

-          lelkészi ajánlólevél (űrlapot az iskola titkárságán kell igényelni!!!);

-          óvónői jellemzés;

-          a gyerek születési bizonyítványának fénymásolata;

-          a szülők személyi igazolványának fénymásolata;

-          orvosi igazolás;

-          szülői nyilatkozat a belső rendszabályzat elfogadásáról.

A jelentkezések elfogadásánál előnyt jelent:

-          ha a gyermek a Református Kollégium óvodájába járt;

-          ha egy vagy több testvér a Református Kollégium diákja;

-          ha valamelyik szülő a Református Kollégium végzettje;

-          ha a gyermek bármely református intézmény óvodájába járt;

-          ha valamelyik szülő a Református Egyház vagy a Református Kollégium alkalmazottja;

 

-          ha valamelyik szülő a Református Egyház vagy a református iskolarendszer terén kiemelkedő szolgálatot végzett (e szempont elbírálása a Kollégium Vezetőtanácsának feladata).

Letölthető dokumentum(ok)
Download this file (lelkészi ajánlólevél.pdf)lelkészi ajánlólevél.pdf[ ]1110 Downloads

Adója 2%-val támogassa a Marosvásárhelyi Református Kollégiumot. 

Letölthető dokumentum(ok)
Download this file (ado2016.jpg)ado2016.jpg[ ]850 Downloads

Alkategóriák