Marosvásárhelyi Református Általános Iskola

 2017. december 19-én a III. osztályosok bizonyságtételének voltunk tanúi a Vártemplomban. A délutáni istentiszteleten Bukovinszky-Csáky Tünde lelkipásztor hirdette Isten Igéjét. Kedd este Józsué példája állt előttünk, aki bátran kijelentette: “Én és az én házam népe az Urat szolgáljuk” (Józs. 24,15) Az igehirdető elmondta, hogy a hét folyamán bibliai példák életéből tanulja a gyülekezet, hogy hogyan kell Istenre figyelni. Ez a tanítás-sorozat elvezeti az igehallgatót arra, hogy felnézzen az Isten Fiára, aki Betlehemben megszületett, hogy megváltson minket. A prédikáció igehirdetését a gyermekek igehirdetése követte. A Struguraș-Fazakas Ildikó tanítónő és László József tanár úr által felkészített csoport lenyűgözte a közönséget, szülőket, hozzátartozókat, jelenlévőket a szép versekkel és énekekkel. Az osztály műsora által meggyőzte a gyülekezetet arról, hogy ők is Józsuéhoz hasonlóan az Urat szolgálják.