Marosvásárhelyi Református Általános Iskola

"Kis nyelvművelő"

 

 

Vártemplomban a II.osztály

2017. december 20-án a marosvásárhelyi Vártemplomban tettek tanúbizonyságot a Marosvásárhelyi Református Kollégium II. osztályos tanulói. Az adventi várakozás jegyében hírdetett igét Henter György vártemplomi lelkipásztor és a zsoltáríró szavaival hívta meg a jelenlévőket, hogy jöjjenek Istent dícsérni. Az igehírdetés után a Kollégium II. osztályos diákjai Barabási Haynal tanítónő vezetésével karácsonyi műsorral örvendeztették meg a jelenlévő gyülekezet tagjait, szülőket, nagyszülőket. Az ünnepség során feldiszítették a szeretet karácsonyfáját is, amelyet bibliai idézetekkel tűzdeltek tele. Az ünnepség egy szeretetvendégséggel ért véget a Vártemplom gotikus termében, mintegy szimbolizálva az ősi Schola múltját, jelenét és jövőjét.

Bővebben: Vártemplomban a II.osztály

Vártemplomban a III.osztály

2017. december 19-én a III. osztályosok bizonyságtételének voltunk tanúi a Vártemplomban. A délutáni istentiszteleten Bukovinszky-Csáky Tünde lelkipásztor hirdette Isten Igéjét. Kedd este Józsué példája állt előttünk, aki bátran kijelentette: “Én és az én házam népe az Urat szolgáljuk” (Józs. 24,15) Az igehirdető elmondta, hogy a hét folyamán bibliai példák életéből tanulja a gyülekezet, hogy hogyan kell Istenre figyelni. Ez a tanítás-sorozat elvezeti az igehallgatót arra, hogy felnézzen az Isten Fiára, aki Betlehemben megszületett, hogy megváltson minket. A prédikáció igehirdetését a gyermekek igehirdetése követte. A Struguraș-Fazakas Ildikó tanítónő és László József tanár úr által felkészített csoport lenyűgözte a közönséget, szülőket, hozzátartozókat, jelenlévőket a szép versekkel és énekekkel. Az osztály műsora által meggyőzte a gyülekezetet arról, hogy ők is Józsuéhoz hasonlóan az Urat szolgálják.

Bővebben: Vártemplomban a III.osztály

Karácsony az előkészítő osztályban

2017. december 12-én délután sor került az előkészítő osztály karácsonyi műsorára a Gecse utcai templomban. A délutáni istentiszteleten Lakatos Péter házigazda lelkipásztor hirdette Isten igéjét. Az igehirdetés a 12 éves Jézusról szólt, aki felment szüleivel a templomba az ünnep alkalmával. Az igehirdetés a mai ünneplés helyes módjára buzdított. Az igehirdetést követően az előkészítő osztály Máté Erna tanítónő vezetésével egy csodaszép összeállítással ajándékozta meg a hallgatóságot, a gyülekezetet. Újra és újra beigazolódik a jézusi tanítás igazsága: “ha olyanok nem lesztek mint a kisgyermekek, nem mentek be a mennyek országába.” (Mt 18,3)

Bővebben: Karácsony az előkészítő osztályban