Református Kollégium

 Az idén szept. 4-8 között Szovátán került sor a kilencedikes diákok számára szervezett összerázó táborra, mely erdei iskola jellegű volt. A tábor szervezését a két osztályfőnök, az iskolalelkész illetve az iskola két lelkész-tanára vállalta. Mindkét osztály, úgy a teológiai mint a társadalomtudomány-angol intenzív osztály szinte teljes létszámban jelen volt.

 

A tavalyi erdei iskolát kiértékeltük a tavalyi szervezőkkel, a leszűrt tanulságokat az idén beépítettük a szervezésbe. Noha az idén hidegebb volt mint a tavaly, mégis a diákok zokszó nélkül, aktívan részt vettek a programokban, a külső körülményeknek nem sikerült megtörni a hangulatot.

 

A hét első felében az alfa osztály táborozott, míg a hét második felében a beta osztály. A programok között természetesen volt ismerkedés az osztályfőnökkel, nem hiányozhatott az áhítat, az ének, a csoportdinamikai játékok, ügyességi játékok, értéktőzsde, szünetekben persze a zenehallgatás. A diákokkal megismertettük az iskola rendszabályait illetve elsajátították a refis fogadalom szövegét, melyet hamarosan a tanévnyitó ünnepségen el is mondtak ünnepélyesen.  Sok gyaloglás volt a diákok szerint, bár nekem nem tűnt úgy. Meglátogattuk a tavakat, időnként beereszkedtünk a fürdőtelepülésre megejteni a szükséges vásárlást.

 

 

A tábor törzsvendégei az idén is megtiszteltek: a barna, a fekete és a vörös mókus. Hol a magasságban, a fákon, hol a földön, az udvaron iparkodtak. Jelenlétük újra meghatározta táborunkat.

 

A tábor elején óvatosan közelítettek egymáshoz diákok és pedagógusok, de az együtt töltött időnek köszönhetően bizalmat szavaztak egymásnak. Az osztályok 2-3 nap után “nagy családokká” váltak.

 

Az összerázó tábor célja az is, hogy a “gólya” diákok először ne formális keretben ismerkedjenek, szokjanak össze, hanem oldott légkörben, hogy az első nap ne úgy lépjenek be az iskola épületébe, az alma materbe, mint egy börtönbe, hanem mint a második otthonukba, hiszen az elkövetkező években ez lesz a második otthonuk. Az iskolában szinte annyi időt fognak eltölteni, mint otthon.

 

A táborokat felejthetetlen élményekként őrizzük, úgy pedagógusok, mint diákok. Hisszük, hogy az iskolán kívüli keretben, a curriculumon kívül más kötődések alakulnak ki, melyek a jövőben az osztályok kapcsolathálóit megalapozzák.

 

Köszönjük az Úr Istennek ezt a csodálatos hetet és köszönjük támogatónknak, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-nek, hogy idén is hathatósan hozzájárult az erdei iskolánk megvalósulásához.

 

 

Márton Előd,

                                                                                                                iskolalelkész