Marosvásárhelyi Református Óvoda

 2017. december 20-án, szerda délután a Csillagcsoport karácsonyi műsorát láthattuk, hallhattuk. A délutáni istentiszteleten Berekméri Melinda lelkipásztor hirdette Isten Igéjét. A prédikációban a napkeleti bölcsekről volt szó, akik Jeruzsálemben keresték a zsidók újszülött királyát. Heródes féltékeny lett a gyermekre, elkezdte félteni a trónját, a papi fejedelmek és a nép írástudói megmondták, hogy hol kell megszületnie a gyermeknek, de nem siettek hódolatot vinni. Ma is így van: van, aki attól tart, hogy Jézus az ő élete trónjára akar ülni, van, aki közömbös Jézus születése iránt, csak tudomásul veszi, és van, aki hódolatot visz. A Csillag csoport hódolatot vitt a betlehemi jászolhoz énekek, versek által. A hódolat útján Ugron Katalin és Pataki Réka óvónő vezette a gyermekeket. A gyermekek angyali öltözete sugározta gyermeki angyal-lelkületüket, jóságukat. A lelkipásztort idézve, fontos hogy ezen az ünnepen eljussunk mi is a betlehemi jászolhoz, ne tévedjünk le az útról.