Marosvásárhelyi Református Óvoda

 Szerda este a Csillag csoport bizonyságtételét hallhattuk a cserealjai templomban, csütörtök este pedig a Szivárvány csoport tett tanúságot a Jézus iránti szeretetéről. A nagyheti köznapi istentiszteleten Papp Béni Zsombor lelkipásztor hirdette Isten Igéjét. Máté evangéliuma 2. része alapján Heródes személyét vette górcső alá. Heródes színlelte a napkeleti bölcsek előtt a király gyermek iránti tiszteletét, holott gyilkos tervet forralt magában. Az igehirdetés felhívta a figyelmünket, hogy ne legyünk tudathasadásosak mint Heródes, szavaink és tetteink ne mondjanak ellent egymásnak. A képmutató Heródesről szóló tanítást az egyenes, tiszta szívű gyermekek éneke és szavalata követte. A műsor összeállítói Gábor Melinda és Máthé Ágnes óvónők. Wass Albert üzenete ma is időtálló: “legyetek újra gyermekek, hogy emberek lehessetek”.