Marosvásárhelyi Református Óvoda

         Az idéni tanévben, is mint, minden évben megszerveztük a farsangi hetünket. A gyerekek nagy örömmel és lelkesedéssel várták és készültek erre a hétre. Minden nap, újabb és újabb jelmezbe bújhattak. A jelmezek bemutatása két felvonásban zajlott, mivel az első héten betegség miatt kevesen vehettek részt ezen az eseményen. Egy lelkes apuka és mindig segítőkész dadusnénink segítségével elkészíthettük az ízletes farsangi fánkot, melynek nagy keletje volt az óvodásaink körében. 

       A csoport termünket a farsanghoz illő dekorációval készítettük elő. A gyerekek rajzaival, bohócokkal, bábokkal díszítettük. A farsang hangulatát fokozta a gyerekek által nagyon viccesnek tartott „bolondos korona”.

 

     Az első felvonásunkon, a gyerekek bemutatták jelmezeiket, volt, aki bemutatkozó verssel is készült. A bemutatkozás után sorra jöttek a játékok, a mokázás, táncolás. Miután mindenki áthaladott a megépített pályánkon, hogy eljuthasson a farsangi mulatságba, különböző játékokat játszodtunk: székfoglalós, lufis játékok, táncolás. A móka, kacagás a farsangi fánkok elfogyasztásával zárult. A nap végén mindenki oklevéllel tért haza, amit azért kapott, hogy jelmezével szebbé varázsolta farsangunkat.

Bővebben: „Itt a farsang áll a bál”

Szerda este a Csillag csoport bizonyságtételét hallhattuk a cserealjai templomban, csütörtök este pedig a Szivárvány csoport tett tanúságot a Jézus iránti szeretetéről. A nagyheti köznapi istentiszteleten Papp Béni Zsombor lelkipásztor hirdette Isten Igéjét. Máté evangéliuma 2. része alapján Heródes személyét vette górcső alá. Heródes színlelte a napkeleti bölcsek előtt a király gyermek iránti tiszteletét, holott gyilkos tervet forralt magában. Az igehirdetés felhívta a figyelmünket, hogy ne legyünk tudathasadásosak mint Heródes, szavaink és tetteink ne mondjanak ellent egymásnak. A képmutató Heródesről szóló tanítást az egyenes, tiszta szívű gyermekek éneke és szavalata követte. A műsor összeállítói Gábor Melinda és Máthé Ágnes óvónők. Wass Albert üzenete ma is időtálló: “legyetek újra gyermekek, hogy emberek lehessetek”.

Bővebben: Szivárvány csoport bizonyságtétele

2017. december 20-án, szerda délután a Csillagcsoport karácsonyi műsorát láthattuk, hallhattuk. A délutáni istentiszteleten Berekméri Melinda lelkipásztor hirdette Isten Igéjét. A prédikációban a napkeleti bölcsekről volt szó, akik Jeruzsálemben keresték a zsidók újszülött királyát. Heródes féltékeny lett a gyermekre, elkezdte félteni a trónját, a papi fejedelmek és a nép írástudói megmondták, hogy hol kell megszületnie a gyermeknek, de nem siettek hódolatot vinni. Ma is így van: van, aki attól tart, hogy Jézus az ő élete trónjára akar ülni, van, aki közömbös Jézus születése iránt, csak tudomásul veszi, és van, aki hódolatot visz. A Csillag csoport hódolatot vitt a betlehemi jászolhoz énekek, versek által. A hódolat útján Ugron Katalin és Pataki Réka óvónő vezette a gyermekeket. A gyermekek angyali öltözete sugározta gyermeki angyal-lelkületüket, jóságukat. A lelkipásztort idézve, fontos hogy ezen az ünnepen eljussunk mi is a betlehemi jászolhoz, ne tévedjünk le az útról.

Bővebben: Csillag csoport karácsonyvárása

Bővebben: Vásári forgatag