Marosvásárhelyi Református Óvoda

Szivárvány csoport bizonyságtétele

Szerda este a Csillag csoport bizonyságtételét hallhattuk a cserealjai templomban, csütörtök este pedig a Szivárvány csoport tett tanúságot a Jézus iránti szeretetéről. A nagyheti köznapi istentiszteleten Papp Béni Zsombor lelkipásztor hirdette Isten Igéjét. Máté evangéliuma 2. része alapján Heródes személyét vette górcső alá. Heródes színlelte a napkeleti bölcsek előtt a király gyermek iránti tiszteletét, holott gyilkos tervet forralt magában. Az igehirdetés felhívta a figyelmünket, hogy ne legyünk tudathasadásosak mint Heródes, szavaink és tetteink ne mondjanak ellent egymásnak. A képmutató Heródesről szóló tanítást az egyenes, tiszta szívű gyermekek éneke és szavalata követte. A műsor összeállítói Gábor Melinda és Máthé Ágnes óvónők. Wass Albert üzenete ma is időtálló: “legyetek újra gyermekek, hogy emberek lehessetek”.

Bővebben: Szivárvány csoport bizonyságtétele

Csillag csoport karácsonyvárása

2017. december 20-án, szerda délután a Csillagcsoport karácsonyi műsorát láthattuk, hallhattuk. A délutáni istentiszteleten Berekméri Melinda lelkipásztor hirdette Isten Igéjét. A prédikációban a napkeleti bölcsekről volt szó, akik Jeruzsálemben keresték a zsidók újszülött királyát. Heródes féltékeny lett a gyermekre, elkezdte félteni a trónját, a papi fejedelmek és a nép írástudói megmondták, hogy hol kell megszületnie a gyermeknek, de nem siettek hódolatot vinni. Ma is így van: van, aki attól tart, hogy Jézus az ő élete trónjára akar ülni, van, aki közömbös Jézus születése iránt, csak tudomásul veszi, és van, aki hódolatot visz. A Csillag csoport hódolatot vitt a betlehemi jászolhoz énekek, versek által. A hódolat útján Ugron Katalin és Pataki Réka óvónő vezette a gyermekeket. A gyermekek angyali öltözete sugározta gyermeki angyal-lelkületüket, jóságukat. A lelkipásztort idézve, fontos hogy ezen az ünnepen eljussunk mi is a betlehemi jászolhoz, ne tévedjünk le az útról.

Bővebben: Csillag csoport karácsonyvárása

Vásári forgatag

Bővebben: Vásári forgatag

Ünnepi programok az óvódában