Marosvásárhelyi Református Óvoda

A kommunista rendszerben történt kényszerű megszűnést  követően az 1989-es politikai és társadalmi változások nyújtottak lehetőséget a felekezeti oktatás újraindítására Erdély szerte. Marosvásárhelyen a két évtizede működő líceumi osztályokon túlmenően az alsó tagozatok létrejöttére 2011-ig  (óvoda) illetve 2013-ig ( elemi iskola ) kellett várni.

Az Úr sokféle emberi eszközt felhasznált terve véghezvitelére. Mind az óvodára, mind pedig az elemire vonatkozóan érvényes, hogy a működési keretet a Református Kollégium biztosítja, az épületet pedig az egyház (a Cserealjai Református Egyházközség illetve a Marosvásárhelyi Református Egyházközségek Kuratóriuma ).

A cserealjai közösségben körülbelül tíz esztendeje felmerült egy –óvodát is magába foglaló- gyülekezeti központ építésének gondolata. A kezdeményezésnek az adott új lendületet, hogy három református oktatást támogató hollandiai szervezet ( Stichting HOE , Stichting OGO, Driestar Educatief)  anyagi, lelki és szakmai segítséget ígért a megvalósításhoz. Következett a kollégium vezetőségével illetve a tanfelügyelőség képviselőivel való egyeztetés. Mindenütt szívélyesen s őszinte segítő szándékkal fogadtak. A tanügyminisztériumban is támasztott az Úr olyan személyt, aki felkarolta ügyünket.

Az építkezési engedély megszerzése az adminisztráció útvesztői miatt csaknam két évet ölelt fel, míg végre 2011 márciusában nekifoghattunk a kivitelezéshez. Isteni csodaként éltük meg, hogy a 185 négyzetméter alapterületű, háromszintes épület mindössze hat hónap alatt elkészült. A költségek mintegy 80%-át egyházi  alapokból, a fennmaradó 20-at pedig a polgármesteri hivataltól s a kormánytól kapott támogatásokból fedeztük. Szeptemberben az óvoda megnyitotta kapuit a 25 apróság előtt.

           2013 őszétől egy újabb csoporttal bővült az intézmény. Olyan mértékű volt ugyanis a túljelentkezés, hogy, ha valami nem történik, nagyon sok gyermeket kellett volna elutasítani. Így aztán az  eredetileg gyülekezeti tevékenységre szánt emeleti rész is az óvoda rendelkezésére lett bocsátva. Így már közel 60 gyermek zsivaja töltötte be naponként az épületet.