Marosvásárhelyi Református Posztlíceum

       Az 1989-es politikai fordulat után azonnal, a Református Egyházkerület vezetése elkezdte a református oktatás megszervezését.  Már  1990 őszén elindult a tanítás a Kolozsvári Református Kollégiumban, de nemsokára követte azt Marosvásárhely és más erdélyi város is. 

Az Erdélyi Református Egyházkerület akkori vezetőit – D. Dr. Csiha Kálmán püspököt, Antal Ferenc püspök helyettest, Dr. Kocsis János főgondnokot –egyházunk és népünk iránti felelősségtudata indította az iskola alapítás munkájának megkezdésére.  A kitartó küzdelmet siker koronázta: 1992-ben kormányhatározat született református egészségügyi diakonisszaképző főiskola/ scoală postliceală teologico-sanitară/ létrehozására, Marosvásárhelyen és Kolozsváron. A mindennapok lelkes és fáradhatatlan harcosa a kormányhivatalokban Tőkés Elek, az egyházkerület tanügyi előadója volt.

A Marosvásárhelyi Főiskola megszervezésére Dr. Nagy Attila- pneumológus főorvost kérték fel. A szakoktatást a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem oktatói vállalták fel. Igaz, hogy a jogi keret létezett, csak éppen nem volt épület ahol indulhatott volna a tanítás. Sárpataki János a Marosi Egyházmegye esperese a Gecse utcai templomot ajánlotta fel az oktatás megkezdésére, mely 1992. november 5. én elindul 59 diákkal, két párhuzamos osztályban. Egy hónap után a Maros Megyei Tanfelügyelőség a 13-as iskola épületét bocsátotta az iskola rendelkezésére, amit délutáni oktatásra használhattak volna. Az iskolavezetés nem fogadta el ezt az ajánlatot, mert ez a város egyik sötétedés után közveszélyes területén fekszik.  Ekkor kaptak helyet az Eminescu utcai Sportiskolában. Onnan két év elteltével „átszivárogtak” a Bolyai Farkas Líceumba egy-egy kezdő osztállyal. Az Erdő utcai „ Bod Péter Diakóniai és Tanulmányi Központba a 2000-2001-es iskolai évben költöztek át, amely azért épült, hogy a  főiskolának „otthona” legyen. 

A 2004 tavaszán megjelent 721-es kormányhatározat értelmében minden posztliceális képzésnek egy líceumhoz kell tartoznia. Ekkor vette oltalmába ezt a képzést a Marosvásárhelyi Református Kollégium. Tanulmányi Igazgatók: Dr. Nagy Attila 1992-2004, Dr. Ábrám Zoltán 2004-2008 Dr. Dénes Lóránd 2008 - 

Az iskola ma is három osztállyal működik, összesen 90 diákkal, és állami támogatásban részesül. Magas szintű általános asszisztensi szakképzést nyújt, hiszen oktatói 70% - a MOGYE tanárai. A képzést szerves részét képezi az egyházi tárgyak oktatása: bibliaismeret, lelki gondozás, diakónia és pszichoszomatika. Diákjaink egy része önkéntes munkát is vállal az otthoni betegápolásban a Diakónia Keresztyén Alapítvány keretén belül. A közösségi alkalmak sem hiányoznak iskolánk életéből: gólyabál, karácsony, farsang, ballagás, játékdélután és közös osztálykirándulások. 

Hisszük, hogy Marosvásárhelyen létjogosultsága van ennek a képzésnek, hiszen anyanyelven lehet szaktudást szerezni és az egyházi jellegzetessége szerint szeretetmunkásokat képez az erdélyi keresztyén magyarok szolgálatára.